Instalacje kogeneracyjne

Instalacje kogeneracyjne w zakładzie górniczym

Dwie instalacje kogeneracyjne posłużą Zakładowi Górniczemu w Brzeszczach (ZG) do produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni – poinformowała Grupa TAURON.

Jak wskazuje przedsiębiorstwo energetyczne, inwestycja z zakresu energetyki rozproszonej ma poprawić bezpieczeństwo zasilania kopalni.

TAURON wskazuje, że eksploatacja węgla kamiennego przez ZG Brzeszcze prowadzona jest w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego. Dla poprawy bezpieczeństwa kopalnia prowadzi działania, polegające na systematycznym odmetanowaniu pokładów węgla. W ich wyniku 40% metanu, absorbowanego na węglu, zostaje usunięte przez odmetanowanie, a pozostałe 60% przez wentylację wyrobisk górniczych.

Instalacje kogeneracyjne na gaz z odmetanowania kopalni

Dwie instalacje kogeneracyjne o mocy 2,7 MWe każda, mają się przyczynić do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w gazie z odmetanowania pokładów węgla. Mają także pomóc w zwiększeniu udziału Grupy TAURON w Rynku Mocy. Jak podaje TAURON, projektowany przychód z instalacji, jako jednostek wytwórczych JW1 to ok. 19 mln zł w okresie 17 lat. Silniki w ZG Brzeszcze maja zacząć pracować od 2021 r.

Dbamy o bezpieczeństwo i efektywność naszych kopalni. Chcemy wykorzystać gaz z procesu odmetanowania pokładów węgla w wysokosprawnej kogeneracji gazowej, czyli produkcji prądu i ciepła. Przygotowywana instalacja z obszaru energetyki rozproszonej poprawi równocześnie bezpieczeństwo zasilania ZG Brzeszcze na wypadek wystąpienia awarii sieciowych. Możliwe jest również ograniczenie mocy zamówionej na jednym z przyłączy, co spowoduje ograniczenie kosztów po stronie kopalni – mówi Zdzisław Filip, prezes Zarządu TAURON Wydobycie.

Wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem jest najpopularniejszym sposobem konwersji energii chemicznej na użyteczne formy. Przy sprawności typowego układu kogeneracyjnego, opartego na silnikach zasilanych gazem, na poziomie 43% energii elektrycznej i 43% energii cieplnej, z posiadanych zasobów metanu można uzyskać w każdej godzinie doby w roku ok. 160 MWh energii elektrycznej i ok. 160 MWh energii cieplnej – wyjaśnia TAURON.

Obecnie kopalnia sprzedaje cały pozyskany gaz z odmetanowania do pobliskich elektrociepłowni. Jednak długookresowe prognozy metanowości eksploatowanych pokładów ZG Brzeszcze wskazują na znaczące zwiększenie wolumenu i ustabilizowanie składu pozyskiwanego gazu metanowego.

Przy okazji TAURON podkreśla, że budowa instalacji kogeneracyjnych jest bezpośrednio powiązana z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Zagospodarowanie większej ilości gazu z odmetanowania pozwoli również na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz obniży koszty związane z emisją metanu do atmosfery.

Na podstawie media.tauron.pl

fot. Grupa TAURON

reklama

reklama

 

partner merytoryczny