Instalacja trigeneracji na oczyszczalni ścieków

Instalacja trigeneracji na oczyszczalni ścieków

W Oczyszczalni Ścieków „Warta” w Częstochowie zaprezentowano nową instalację trigeneracji – poinformował Urząd Miasta Częstochowy (UM).

Oficjalna inauguracja funkcjonowania nowej instalacji odbyła się wczoraj (11 października br.) z udziałem władz samorządowych miasta oraz zaproszonych gości.

Jak podaje częstochowski magistrat, celem instalacji jest jednoczesna produkcja energii elektrycznej, ciepła oraz wody lodowej.

Instalacja trigeneracji na oczyszczalni ścieków oficjalnie zaprezentowana

Inwestycja praktycznie uniezależnia energetycznie spółkę miejską od dostaw z zewnątrz.

Nasza Oczyszczalnia w sposób przemyślany, zaplanowany i konsekwentny modernizuje swoje zasoby, stosując innowacyjne rozwiązania inżynierskie. Z realizowanych przez nią projektów i inwestycji korzysta nie tylko Spółka, ale przede wszystkim środowisko, rzeka Warta, a wraz z nią cała Częstochowa, a także mieszkanki i mieszkańcy naszego regionu – podkreślił Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta.

Zrealizowana inwestycja ma jeszcze bardziej podnieść bezpieczeństwo energetyczne instalacji. Będzie ona też mieć wpływ na optymalizację gospodarki elektroenergetycznej i cieplnej w zakładzie. Przy okazji warto zaznaczyć, że Oczyszczalnia „Warta” posiada już jeden generator na biopaliwo.

Agregat prądotwórczy, wchodzący w skład nowej instalacji produkuje zarówno energię elektryczną, jak i cieplną. Energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni, natomiast pozyskane ciepło zostanie spożytkowane m.in. do wyprodukowania wody lodowej.

Częstochowski magistrat zaznacza, że dzięki zrealizowanym inwestycjom, w ostatnich latach udało się usprawnić pracę samej oczyszczalni i poprawić stan środowiska przyrodniczego. Częstochowska Oczyszczalnia w 2015 r. zakończyła rozbudowę i modernizację swoich obiektów (z udziałem środków unijnych). – Kolejne inwestycje „Warty” to metodyczne działania na rzecz czystego środowiska, zrównoważonego rozwoju i lepszej jakości życia w mieście. Działania spółki wpisują się w miejski program Kierunek Przyjazna Częstochowa – dodał prezydent Matyjaszczyk.

Nowa instalacja, która powstała kosztem ok. 11 mln zł. – Wchodzący w skład instalacji agregat prądotwórczy o mocy 500 kW, jest zasilany gazem ziemnym produkując zarówno energię elektryczną, jak i cieplną. Energia elektryczna zaspokoi potrzeby własne oczyszczalni. Natomiast pozyskane ciepło zostanie wykorzystane do wstępnego podgrzania osadu odwodnionego na suszarni oraz zasilenia chłodziarki absorpcyjnej, celem wyprodukowania wody lodowej – tłumaczył Piotr Pala, prezes „Warty”.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. UM Częstochowy

reklama

reklama

partner merytoryczny

 

reklama

reklama

reklama