Innowacyjne Centrum

W Konstantynowie Łódzkim otwarto Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Uroczystość odbyła się 17 października br. Centrum stanowi zaplecze laboratoryjne i bazę techniczną klastra „Bioenergia dla Regionu”.
 
Nowo otwarty obiekt ma na celu zwiększenie zarówno innowacyjności firm działających w klastrze, jak i udziału produktów i usług polskiej energetyki odnawialnej w rynku światowym. Nad jego działalnością będzie czuwało Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, pierwsza w Polsce organizacja pożytku publicznego o profilu naukowym, zrzeszająca nauczycieli akademickich i ekspertów społeczno-gospodarczych. Zespół tworzy ponad 100 ekspertów w dziedzinie nauk społecznych i technicznych.
 
Przy okazji warto nadmienić, iż Klaster „Bioenergia dla Regionu” jest otwartą inicjatywą kooperacyjną, skupiającą ponad 40 przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu, działających w obszarze odnawialnych źródeł energii. Celem Klastra jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju bioenergetycznego woj. łódzkiego w kontekście zintegrowanego pakietu działań Komisji Europejskiej w obszarze energii i zmian klimatu.
 
Na podstawie: www.lodzkie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny