Idea wykorzystania ciepła odpadowego

Idea wykorzystania ciepła odpadowego

Wielu procesom przemysłowym towarzyszy produkcja energii w postaci ciepła. Nazywane jest ono ciepłem odpadowym i może osiągać poziom nawet 70% przetwarzanej energii – tłumaczy firma Fortum i dodaje, że w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) taki potencjał nie powinien się marnować. Stąd też zrodziła się idea wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania budynków za pośrednictwem sieci ciepłowniczych. Źródłem ciepła odpadowego mogą być na przykład ścieki lub… serwerownie – dodaje firma.

Idea wykorzystania ciepła odpadowego – przykłady z Espoo i Dublina

Fortum zwraca uwagę, że według szacunków ekspertów, już z 1 litra wody odpadowej o różnicy temperatur równej 10°C można uzyskać 35,37 Wh energii. To ilość umożliwiająca zasilenie żarówki o mocy 40 W przez blisko godzinę, lub żarówki LED nawet przez 7 h.

Nic dziwnego, że Skandynawowie, którzy przodują w rozwiązaniach z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, starają się ten potencjał wykorzystać. W Espoo, drugim co do wielkości mieście Finlandii, ciepło odpadowe stanowi już integralny element systemu ciepłowniczego i jest wykorzystywane do zaspokojenia blisko 20% potrzeb grzewczych. Docelowo, we współpracy z Fortum, miasto pragnie pozyskiwać energię z wielu źródeł, w tym z serwerowni, tworząc jeden, spójny i zrównoważony system – tłumaczy Krzysztof Karolczyk, kierownik ds. rozwoju projektów w Fortum.

Idea wykorzystania ciepła odpadowego

Zasadność wykorzystania ciepła odpadowego, wytwarzanego przez serwery, udowadnia przykład projektu realizowanego przez Fortum we współpracy z centrum danych Ericsson. Współpraca ta umożliwia efektywne wykorzystanie od 10 000 do 15 000 megawatogodzin ciepła odpadowego. Odzysk na takim poziomie pozwala na pokrycie ok. 20% rocznego zapotrzebowania sieci ciepłowniczej w fińskim mieście Kirkkonummi, co z kolei odpowiada potrzebom cieplnym ok. 1 tys. domów jednorodzinnych. Podobny projekt Fortum realizuje w południowym Dublinie, gdzie 2,1 MW energii z planowanej instalacji pochodzić będzie z ciepła odpadowego pochodzącego właśnie z serwerowni – podkreśla Forum.

Idea wykorzystania ciepła odpadowego by uwolnić się od paliw kopalnych

Z danych statystycznych zebranych od sieciowych dostawców energii w Szwecji wynika, że w 2018 r. aż 45% wygenerowanego przez nich ciepła pochodziło z ciepła odpadowego. To kolejny przykład wykorzystania ciepła wytwarzanego przez serwery – dodaje firma. – Sztokholm, we współpracy z Invest Stockholm, Stockholm Exergi i Ellevio and Stokab, zainwestowało w przyciągnięcie inwestorów z sektora IT tworząc przyjazny środowisku park technologiczny Stockholm Data Park. Ciepło wytwarzane przez serwerownie przedsiębiorstw, które mają w nim swoje siedziby, przekazywane jest do sieci ciepłowniczej miasta. Firmy przyciągane są do Parku ofertą taniej energii elektrycznej pochodzącej ze zrównoważonych źródeł oraz finansowanym przez miasto systemem odzysku ciepła odpadowego. Długofalowym celem projektu jest zaspokojenie w ten sposób 10% zapotrzebowania Sztokholmu. To z kolei pomoże miastu uwolnić się od paliw kopalnych do 2040 roku – tłumaczy Krzysztof Karolczyk z Fortum.

Idea wykorzystania ciepła odpadowego. Czy to ma sens?

Czy tak kosztowne rozwiązania, mają jednak sens? Według Fortum, odpowiedź wydaje się oczywista, a brzmi ona: „nie ma przed nimi ucieczki, jeśli chcemy efektywnie migrować w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczową kwestią – wg firmy – jest bowiem korzystanie z dostępnych zasobów, wykorzystując każdy odpad, który się do tego nadaje. – O cieple rzadko myśli się w kategorii odpadu – częściej, jak o stracie. A to duży błąd, bo wykorzystując odpady, także te energetyczne, możemy ograniczać straty – czasami nawet do zera – podsumowuje kierownik Karolczyk.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. Fortum

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama