Hydroelektrownia

Hydroelektrownia do modernizacji

Hydroelektrownia w Gałąźni Małej to kolejna hydroelektrownia, która zostanie unowocześniona.

Jak wskazuje Grupa Energa, celem modernizacji jest utrzymanie w dobrym stanie eksploatacyjnym tego unikatowego obiektu oraz zwiększenie ilości produkowanej czystej energii.

Elektrownia Wodna Gałąźnia Mała przejdzie modernizację

Unikatowa, ponad 100-letnia Elektrownia Wodna Gałąźnia Mała, eksploatowana przez spółkę Energa Wytwarzanie, położona jest w najpiękniejszej części zlewni rzeki Słupi. Obiekt ten zostanie w najbliższym czasie kompleksowo zmodernizowany. W odnowionej elektrowni zastosowana będzie pełna automatyzacja procesu produkcji, łącznie z systemem SCADA. W ramach modernizacji zamontowane zostaną nowoczesne układy sterowania i rozdziału mocy (regulatory obrotów, wzbudzenie statyczne, automatyczna synchronizacja).

W efekcie modernizacji, m.in. dzięki likwidacji hydraulicznych regulatorów obrotów z przekładniami pasowymi, planowany jest wzrost wolumenu produkowanej energii elektrycznej o minimum 5%.

Elektrownia typu derywacyjnego wyposażona jest w sześć turbin typu Francisa o wale poziomym, z klasycznymi generatorami synchronicznymi o łącznej mocy zainstalowanej 4,25 MW. Jednak aby sprostać warunkom technicznym stawianym wobec obiektów tego typu unowocześnienia wymagają układy sterowania i rozdziału mocy. Z tego powodu Zarząd spółki Energa Wytwarzanie zdecydował się na modernizację tego obiektu.

W lutym br. podpisana została umowa kompleksowej modernizacji części elektroenergetycznej. Z treści umowy wynika, że przedmiotem zamówienia są: wymiana rozdzielnic 15 kV oraz wymiana nastawni i układów pomiarowych. Umowa obejmuje również modernizację części związanych ze sterowaniem urządzeń wytwórczych (regulatory obrotów, wzbudzenie statyczne, automatyczna synchronizacja) oraz niezbędne prace budowlane. Dzięki modernizacji wprowadzona zostanie pełna automatyzacja procesu produkcji, w tym system SCADA. Istotnej poprawie ulegnie też bezpieczeństwo obsługi oraz dostosowanie obiektu do wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej EOP. Planowany jest również wzrost wolumenu produkowanej energii elektrycznej o minimum pięć procent, co możliwe będzie dzięki likwidacji hydraulicznych regulatorów obrotów z przekładniami pasowymi.

Hydroelektrownia będzie zmodernizowana za 3,3 mln zł

Zgodnie z umową, wykonawca ma zrealizować prace modernizacyjne hydroelektrowni w okresie 28 tygodni od daty podpisania umowy (28 lutego 2018 r.). Zakres prac wyceniony został na ponad 3,3 mln zł.

Decyzja o modernizacji Elektrowni Wodnej Gałąźnia Mała podyktowana była kilkoma aspektami. Po pierwsze, potrzebą uzyskania wzrostu produkcji czystej ekologicznie energii. Jest to dla nas kwestią priorytetową, o czym świadczą wdrażane przez nas projekty, m.in. zakończona niedawno modernizacja Elektrowni Wodnej Borowo, która pozwoliła na zwiększenie produkcji z OZE, a tym samym podniesienie udziału mocy z odnawialnych źródeł w miksie wytwórczym Grupy Energa. Innym przykładem jest budowa, na terenie naszej elektrowni wiatrowej w Bystrej, hybrydowego magazynu energii. Realizowany jest także pilotażowy w Polsce, innowacyjny projekt eksploatacji paneli fotowoltaicznych na wodzie. Istotną przesłanką podjęcia modernizacji hydroelektrowni Gałąźnia Mała jest również potrzeba utrzymania tak unikatowego, stanowiącego swojego rodzaju „pomnik myśli inżynieryjnej”, obiektu w stanie technicznym, pozwalającym na dalszą, długoletnią, bezpieczną i efektywną eksploatację – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Grupę Energa

fot. Grupa Energa