Hybrydowy magazyn energii

Hybrydowy magazyn energii w projekcie demonstracyjnym

Japońska organizacja rządowa – New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) wraz z partnerami uczestniczącymi w projekcie – Hitachi, Showa Denko Materials i Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ogłosiła, że projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci w Polsce, mający na celu wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej, w ramach którego działać ma hybrydowy magazyn energii (BESS), na terenie farmy wiatrowej Bystra w północnej Polsce osiągnął w czerwcu br. fazę monitorowania, a 25 września wszedł w fazę demonstracyjną. Projekt ten jest wspierany przez polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska i realizowany we współpracy z rodzimymi firmami, takimi jak: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Energa Operator (EOP) i Energa OZE (EOZE).

Hybrydowy magazyn energii – bateriie litowo-jonowe w połączeniu z bateriami kwasowo-ołowiowymi

Jak poinformowała Energa, projekt przyczynić się ma do dalszej integracji energetyki odnawialnej w Polsce poprzez zapewnienie bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej przy jednoczesnej minimalizacji nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę przesyłową. Jest to kolejny etap polsko-japońskiego przedsięwzięcia, w ramach którego w październiku 2019 r. wdrożono system automatyki zabezpieczeniowej SPS (Special Protection Scheme).

Według Energi, hybrydowy magazyn energii BESS jest największym magazynem energii w Polsce, który wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej w połączeniu z bateriami kwasowo-ołowiowymi. Wykorzystanie tych dwóch technologii umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności w funkcji minimalizacji kosztów. Testy magazynu umożliwią ocenę skuteczności tego rozwiązania w „wygładzaniu” krótkoterminowych wahań mocy czynnej generowanej przez farmę wiatrową oraz w zapewnieniu koniecznej rezerwy mocy do równoważenia zapotrzebowania na energię elektryczną („bilansowanie obciążeń”).

Hybrydowy magazyn energii – odpowiedź na rosnące moce OZE

W odpowiedzi na dyrektywy Unii Europejskiej, Polska zwiększa moce zainstalowane w odnawialnych źródłach energii (OZE), w tym w farmach wiatrowych. Według Energi, jest to szczególnie widoczne w północnych regionach kraju, gdzie występują korzystne warunki wietrzne. Pojawienie się dużych ilości energii wytwarzanej ze źródeł wiatrowych może zwiększać ryzyko destabilizacji systemu elektroenergetycznego przy jednoczesnym zmniejszaniu zdolności bilansowania obciążeń – wskazuje Energa i dodaje, że linie elektroenergetyczne posiadają ograniczone zdolności przesyłowe do wprowadzania do sieci dużych wolumenów wytwarzanej energii wiatrowej, zaś moce krajowych elektrowni szczytowo-pompowych, które są wykorzystywane do bilansowania obciążeń, mogą być niewystarczające. Generuje to potrzebę opracowania systemu stabilizującego sieć elektroenergetyczną, który umożliwi wprowadzanie dużych ilości energii z OZE i pozwoli na optymalizację związanych z tym kosztów. Jednym z testowanych rozwiązań jest hybrydowy magazyn energii.

Więcej o projekcie przeczytać można w Internecie.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Energa

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny