Segment fotowoltaiki

Grupa rozwija segment fotowoltaiki

Grupa ORLEN dynamicznie rozwija segment fotowoltaiki (PV) – podkreśla Grupa Energa i wskazuje, że spółka Energa OZE dokonała akwizycji pierwszego projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 MW na farmie PV Wielbark, powstającej w Borkach Wielbarskich (woj. warmiński-mazurskie). Do końca br. przejęte zostaną kolejne panele o łącznej mocy 6 MW. Do 2023 r. planowane jest zakończenie procesu akwizycji całego projektu PV Wielbark, obejmującego łącznie moc zainstalowaną 62 MW.

Segment fotowoltaiki elementem realizacji strategii

Zwiększanie potencjału w fotowoltaice to kolejny krok na drodze do skutecznej realizacji strategii ORLEN 2030. Inwestycje w odnawialne źródła wytwarzania energii realizujemy wieloaspektowo, nie tylko poprzez budowę własnych obiektów, ale także poprzez nabywanie atrakcyjnych biznesowo aktywów. PV Wielbark to obecnie jedna z największych budowanych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce. Docelowo dysponować ma mocą zainstalowaną ok. 62 MW, z czego ok. 54 MW posiada wsparcie w ramach aukcji OZE, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tej inwestycji – mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN.

Do końca roku Energa OZE planuje nabyć jeszcze panele o łącznej mocy 6 MW i wtedy będzie dysponowała instalacjami fotowoltaicznymi o mocy zainstalowanej 12 MW, zajmujących powierzchnię ponad 27 ha. Zakup kolejnych odbywać się będzie sukcesywnie w miarę ich budowy, a realizacji ostatniej transakcji spółka spodziewa się w 2023 r.

PKN ORLEN rozwija segment fotowoltaiki – PV Wielbark

Łączna powierzchnia budowanej etapami farmy PV Wielbark to ok. 119 ha, a jej budowa wymagała pozyskania 56 pozwoleń na budowę. Realizacja całej inwestycji wymaga użycia blisko 2,5 tys. ton stali. Całość realizowanej w Borkach Wielbarskich inwestycji składać się będzie łącznie z ok. 140 tys. paneli fotowoltaicznych w większości o mocy jednostkowej rzędu 530 W. Instalacje będą obsługiwane przez 337 inwerterów (falowników). Energa dodaje, że szacunkowo farma może produkować rocznie ok. 62 GWh energii elektrycznej – wystarczająco dużo do zasilenia ok. 31 tys. gospodarstw domowych.

Po sfinalizowaniu zakupu PV Wielbark, moc zainstalowana w farmach fotowoltaicznych Energi OZE wzrośnie z obecnych ok. 5,5 MW do ok. 92,5 MW – z uwzględnieniem realizowanych obecnie inwestycji własnych. Budowana farma PV Gryf, o docelowej mocy zainstalowanej ok. 20 MW, zostanie uruchomiona w bezpośrednim sąsiedztwie Farmy Wiatrowej Przykona – dodaje Energa.

Więcej mocy z fotowoltaiki

Firma wskazuje też, że w 2022 r. planowane jest również uruchomienie kolejnych pięciu mniejszych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej ok. 4,2 MW. Aktywa zlokalizowane będą w województwach: warmińsko-mazurskim (dwie farmy w Samolubiu i jedna w Pierzchałach), kujawsko-pomorskim (Czernikowo) oraz wielkopolskim (Przykona). Wszystkie sześć powstających obecnie farm ma zapewnione wsparcie dzięki wygranym aukcjom OZE.

Aktywa fotowoltaiczne Energi, po realizacji wszystkich projektów, będą w ciągu roku produkować łącznie ok. 92 GWh energii elektrycznej. Taki wolumen ma szansę zapewnić zasilanie dla ponad 46 tys. gospodarstw domowych. Co więcej, należące do Energi tereny w gminie Przykona, 300 ha zrekultywowanych po odkrywce węgla brunatnego, według szacunków posiadają łączny potencjał ok. 160 MW mocy zainstalowanej w OZE, z czego w sumie ok. 120 MW mogłoby pochodzić z fotowoltaiki – wylicza przedsiębiorstwo energetyczne.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Grupa Energa

reklama

reklama

 

partner merytoryczny