Gruntowna termomodernizacja szkoły podstawowej

Gruntowna termomodernizacja szkoły podstawowej w Szczecinie

Trwa gruntowna termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 – informuje Urząd Miasta Szczecin (UM).

Gruntowna termomodernizacja szkoły podstawowej z dofinansowaniem z RPO

Jak podaje szczeciński magistrat, zakres prace obejmuje docieplenie ścian w gruncie, a także wykonanie izolacji zewnętrznej ścian piwnic i ścian zewnętrznych budynku. Zmodernizowane zostaną również instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników oraz instalacja ciepłej wody użytkowej. W sali gimnastycznej i auli zostanie zamontowana wentylacja mechaniczna. Pracami objęta będzie także stolarka okienna i drzwiowa. Przebudowane zostaną również schody i wejścia do budynku. Wykonane zostanie oświetlenie zewnętrzne.

Jak wskazuje UM, obecnie trwają prace związane z wymianą instalacji ogrzewania i grzejników wewnątrz budynku, prace izolacyjne i dociepleniowe na odkrytych ścianach piwnicznych, a także prace elewacyjne. Wymieniono już stolarkę w poziomie piwnic i przystąpiono do wymiany stolarki na kondygnacjach.

Inwestycja powinna się zakończyć jesienią tego roku, a koszt prac to ponad 11 mln zł.

Magistrat podaje, że zadanie współfinansowane jest z projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO), z II osi priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 2.5. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Gruntowna termomodernizacja szkoły podstawowej z zastosowaniem fotowoltaiki

Szczeciński UM dodaje, że w ramach modernizacji obiektu, na dachu placówki zamontowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kWp. Zadanie to było współfinansowane z projektu pn. „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II”, realizowanego również w ramach RPO.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych UM Szczecin.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. UM Szczecin