Geotermia Podhalańska

Geotermia Podhalańska zostanie rozbudowana

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże ponad 52 mln zł na rozbudowę systemu geotermalnego. Środki przeznaczone zostaną także na dostawę i montaż wymienników ciepła oraz budowę przyłączy i sieci ciepłowniczych. Umowa z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska została podpisana 25 września 2023 r. – poinformował Fundusz.

Geotermia Podhalańska przejdzie metamorfozę

Dofinansowano projekt pn. „Rozbudowa systemu geotermalnego Bańska PGP-7, dostawa i montaż wymienników ciepła oraz budowa przyłączy i sieci ciepłowniczych”. Zostanie on zrealizowany w ramach programu 5.9.1 Polska Geotermia Plus. Część 1) Geotermia głęboka. Termin zakończenia projektu przewidziany jest na koniec marca 2026 r.

– Geotermia Podhalańska od 30 lat dostarcza ciepło i ciepłą wodę okolicznym mieszkańcom i instytucjom. Rozwój geotermii jako jednego z odnawialnych źródeł energii jest jednym z celów Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Stąd decyzja o zwiększeniu wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce i zainwestowaniu na ten cel 52 mln zł – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Projekt przewiduje wiercenie otworu produkcyjnego Bańska PGP-7 – z otworów mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej w obszarze górniczym „Podhale 2”. Otwór Bańska PGP-7 zostanie odwiercony do głębokości 4052 m p.p.t. Przewidywane parametry wód termalnych to temperatura na wypływie równa ok. 85°C przy wydajności eksploatacyjnej otworu ok. 350 m3 na godzinę.

– Celem programu Polska Geotermia Plus jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Efektem tego projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, zmniejszone zapotrzebowanie na zasoby naturalne oraz zastąpienie paliw opałowych nieprzyjaznych środowisku na rzecz odnawialnych źródeł energii. Geotermia to niewątpliwie najlepsze odnawialne źródło energii. Jest stabilne i przewidywalne, ale również stosunkowo preferencyjne, jeśli chodzi o dalszą perspektywę funkcjonowania – dodał Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Rozbudowa Geotermii Podhalańskiej – jakie prace zostaną wykonane?

Nowy odwiert produkcyjny Bańska PGP-7 zostanie podłączony do systemu ciepłowniczego PEC Geotermia Podhalańska za pomocą rurociągu produkcyjnego DN 300. Powstanie też rurociąg zrzutowy pomiędzy ciepłownią i pompownią geotermalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (światłowodem, kanalizacją teletechniczną i kablem elektroenergetycznym średniego napięcia). Jego średnica (DN 450) będzie większa od dotychczasowego rurociągu. To posłuży do zwiększenia przepływu wody termalnej i podniesienia możliwości produkcji ciepła oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii geotermalnej do sieci ciepłowniczej – przekazał NFOŚiGW.

Dostarczone i zamontowane zostaną cztery wymienniki ciepła o mocy 7,8 MW każdy. Powstaną również trzy nowe chłodnie wentylatorowe, niezbędne do obniżenia temperatury wody zrzutowej. Wybudowane zostaną sieci i przyłącza indywidualne, w wyniku których powstanie 6 km sieci ciepłowniczej łącznie z przyłączami o mocy zamówionej ok. 5 MW.

Dzięki temu przedsięwzięciu emisja CO2 zostanie zmniejszona o niespełna 4,3 tys. ton rocznie. Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych to niemal 46 tys. GJ w skali roku – podsumował Fundusz.

Geotermia Podhalańska – podpisanie umowy na rozbudowę

Umowa została podpisana 25 września 2023 r. w Bańskiej Niżnej. Sygnowali ją Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW oraz Wojciech Ignacok, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu