Fotowoltaika w wodociągach

W połowie br., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zawarł umowy na budowę dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,95 MW (więcej).

 

Natomiast 28 listopada br. miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektów pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,45 MW – ZPW „Miedwie” i „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW – Pompownia P1”. Wsparcie finansowe pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działanie 4.1, „Energia odnawialna i zarządzanie energią”).

 

zwik
 

Umowę podpisali Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Beniamin Chochulski, prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

 

Całkowity koszt obu projektów to ponad 11,3 mln zł. Dofinansowanie pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 3,6 mln zł, a dodatkowo inwestycję wspomoże dotacją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (niemal 1,4 mln zł).

Na podstawie: http://www.serwis.zwik.szczecin.pl/

 
 
Na podstawie: www.wzp.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny