Fotowoltaika w spółdzielni mieszkaniowej

Fotowoltaika w spółdzielni mieszkaniowej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) poinformował, że niemal 3000 paneli fotowoltaicznych zostanie zainstalowanych na budynkach spółdzielni mieszkaniowej „Słowianin” w Świnoujściu.

Fotowoltaika w spółdzielni mieszkaniowej z dofinansowaniem z RPO

Projekt jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 (RPO).

Jak zaznacza UMWZ, pozyskana ze słońca energia będzie w poszczególnych blokach zasilać oświetlenie klatek schodowych oraz windy i hydrofornie.

Spółdzielnia inwestuje w ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania. Z podpisanej dzisiaj umowy ucieszą się mieszkańcy. Warto też podkreślić, że to jeden z pierwszych tak dużych projektów tego typu poza Szczecinem. Mam nadzieję, że beneficjentowi uda się znaleźć solidnego wykonawcę – powiedział Olgierd Geblewicz, zachodniopomorski marszałek.

Nowa instalacja zostanie przyłączona do istniejącej sieci elektrycznej. Według założeń projektowych produkcja energii elektrycznej z nowych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) ma wynieść 727 MWhe/rok.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 2968 paneli fotowoltaicznych i zajmie łącznie powierzchnię 4897,2 m2. Panele zostaną zainstalowane na 41 budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowej.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny