Fotowoltaika w RZGO

Fotowoltaika w RZGO w Słajsinie

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie (RZGO) koło Nowogardu stawia na odnawialne źródła energii (OZE) – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ).

Montaż paneli na dachach zakładu zagospodarowania odpadów ułatwi unijna dotacja przyznana przez urząd marszałkowski.

Fotowoltaika w RZGO ze wsparciem z RPO

Trafi ona do beneficjenta na mocy umowy wsparcia, którą kilka dni temu parafował marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Instalacja fotowoltaiczna powstanie na dachach sortowni i kompostowni RZGO w Słajsinie. Jej łączna moc to 400 kW. Energia elektryczna wyprodukowana w ramach powstałej infrastruktury w całości zostanie wykorzystana na potrzeby przedsiębiorstwa prowadzonego przez Celowy Związek Gmin R-XXI. Rozwiązanie pozwoli na zwiększenie wykorzystania OZE oraz ogólną poprawę stanu środowiska przyrodniczego na Ziemi Nowogardzkiej. Jak zaznacza UMWŚ, beneficjent szacuje, że dzięki inwestycji roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 374 ton równoważnika CO2, a produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wyniesie 450 MWh rocznie.
Inwestycja kosztować będzie 3,5 mln zł. W ramach regionalnego programu operacyjnego władze samorządu województwa dofinansują przedsięwzięcie kwotą ponad 1,4 mln zł. Montaż paneli fotowoltaicznych ma zakończyć się najpóźniej do października 2018 r.

Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.10 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.
Celowy Związek Gmin R-XXI to jeden z 127 beneficjentów rozstrzygniętego niedawno przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu obejmującego unijne dofinansowanie na inwestycje w odnawialne źródła energii. Przyznane tylko w ramach tego postępowania wsparcie wyniesie ponad 155 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWZ

fot. sozosfera.pl

reklama

partner merytoryczny

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny