Fotowoltaika w Bydgoszczy

Fotowoltaika w Bydgoszczy

Dwie nowe instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynku w kampusie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Instalacje w ciągu roku obniżą emisję dwutlenku węgla o ponad 30 ton! – podkreśla Urząd Miasta Bydgoszczy (UM) i dodaje, że inwestycja została zrealizowana dzięki unijnemu wsparciu.

Zastosowanie OZE, czyli fotowoltaika w Bydgoszczy

Jak wskazuje bydgoski UM, obie instalacje są w stanie wyprodukować 40 tys. kWh energii elektrycznej, a prąd ze słońca, będzie wykorzystywany w dwóch budynkach, które zostały także w ramach inwestycji poddane termomodernizacji. Instalacje fotowoltaiczne składają się z 74 sztuk modułów, jednego falownika i 37 dwuwejściowych optymalizatorów. Cała inwestycja została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Jednym z celów projektu, było właśnie zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym. Wartość projektu wyniosła 12 mln zł, a wsparcie unijne sięgnęło 7,3 mln zł.

Przy okazji UM zaznacza, że to nie jedyna fotowoltaika w Bydgoszczy. Panele fotowoltaiczne są tam bowiem zamontowane m.in. na 31 budynkach publicznych, w tym oświatowych. Z OZE korzystają m.in. szkoły, przedszkola, LPKiW, punkty selektywnego zbierania opadów komunalnych (PSZOK-i), a od niedawna Pałac Młodzieży i schronisko dla zwierząt. W trakcie realizacji jest natomiast montaż paneli fotowoltaicznych w 11 nowych lokalizacjach.

Magistrat szacuje oszczędności uzyskane dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na budynkach miejskich na poziomie 420 tys. zł. A efekt środowiskowy, wyrażony w ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery, wynosi ok. 540 ton!

Jedna z najnowocześniejszych instalacji w kraju – OZE w schronisku

Jako jedną z najnowocześniejszych w kraju bydgoski magistrat określa ukończoną inwestycję w zakresie OZE przeprowadzoną w schronisku dla zwierząt. Na dachu schroniska zamontowano 70 sztuk paneli fotowoltaicznych, a w budynku znajdują się trzy pompy ciepła, które będą ogrzewać obiekt. Montaż tych rozwiązań sprawi, że budynek będzie całkowicie samowystarczalny energetycznie.

Na podstawie www.bydgoszcz.pl

fot. UM w Bydgoszczy