Fotowoltaika w 2024 roku

W dynamicznie zmieniającym się świecie energetyki odnawialnej, fotowoltaika stała się kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju. Jak będzie wyglądać fotowoltaika w 2024 roku? Jakie trendy będą kształtować branżę w 2024 roku? Swoimi przewidywaniami w tym zakresie podzielił się Michał Marona, Country Manager w SolarEdge Technologies (Poland).

Fotowoltaika w 2024 roku – taryfy dynamiczne

W 2024 r. na pierwszy plan wysuwa się wprowadzenie w Polsce taryf dynamicznych, będących ostatnim etapem wdrażania systemu net-billingu. Od 1 lipca br., kiedy net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych, spodziewane są zmiany na rynku fotowoltaicznym. Oczekuje się, że net-billing stanie się bardziej opłacalny dla prosumenckich mikroinstalacji. Będzie to wynikało z tego, że rozwiązanie to umożliwi dokładniejsze rozliczanie wartości nadwyżki energii elektrycznej – uważa ekspert.

Wprowadzenie taryf dynamicznych może zmienić podejście prosumenckie do produkcji i zużycia energii. Użytkownicy będą finansowo motywowani do magazynowania energii w okresach niskich cen i jej wykorzystywania, gdy ceny rosną. To – w opinii eksperta – nie tylko zwiększy opłacalność instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii. Może również potencjalnie przyczynić się do większej stabilności sieci energetycznej, umożliwiając lepsze zarządzanie popytem. Może to więc prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na inteligentne rozwiązania do zarządzania energią oraz systemy magazynowania energii, które będą kluczowe w maksymalizowaniu korzyści płynących z nowego modelu rozliczeń.

AI w fotowoltaice

W 2024 r. w sektorze fotowoltaiki (PV) duże znaczenie będą miały inteligentne systemy zarządzania energią oparte na Internecie rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji. Te zaawansowane możliwości oferują znacznie więcej niż tradycyjne systemy monitorowania. Zdaniem eksperta, są w stanie analizować i przetwarzać dane w czasie rzeczywistym oraz automatycznie zarządzać dostępną energią, biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników. Integracja AI umożliwia także prognozowanie zapotrzebowania na energię i efektywniejsze zarządzanie jej magazynowaniem. Jest to kluczowe dla redukcji kosztów i zwiększenia efektywności energetycznej. Warto tutaj także dodać konieczność odpowiedniego zbierania i wykorzystania danych, które są podstawą jakiegokolwiek wykorzystania sztucznej inteligencji.

Fotowoltaika w 2024 roku i prosument lokatorski

Fotowoltaika w 2024 roku stanie się coraz bardziej dostępna w budynkach wielorodzinnych. Chociaż technicznie instalacja PV w budynku wielorodzinnym nie różni się wiele od tej w domu jednorodzinnym, to jednak wymaga zgody wspólnoty, co było pewnym wyzwaniem. Teraz prawdopodobnie, wraz z rosnącą świadomością ekologiczną i finansowymi zachętami rządowego programu „Prosument lokatorski”, coraz więcej wspólnot zdecyduje się na taką inwestycję. To pokazuje, jak zmienia się nasze myślenie o energii odnawialnej. Staje się ona dostępna dla szerszego grona odbiorców, co jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju energetycznego zaznaczył ekspert.

Wirtualne elektrownie

Przedstawiciel firmy widzi ogromny potencjał w modelach współdzielenia energii, takich jak wirtualne elektrownie i mikrosieci. Te innowacje mają – w jego ocenie – potencjał do przekształcenia podejścia do produkcji i dystrybucji energii. Wirtualne elektrownie, poprzez łączenie rozproszonych źródeł energii, nie tylko zwiększają wartość systemów PV i magazynowania energii dla właściciela systemu. Poprawiają także stabilność sieci w wielu krajach na całym świecie. Przewiduje on, że mogą być one kluczowym elementem w zarządzaniu popytem i podażą energii. Jest to szczególnie ważne w dobie rosnącego zapotrzebowania na energię oraz potrzeby redukcji emisji CO2. Z kolei mikrosieci umożliwiają lokalnym społecznościom większą samowystarczalność i odporność na zakłócenia w dostawach energii. Współdzielenie energii w ramach tych mniejszych, zdecentralizowanych sieci może pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów – wskazał ekspert.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny