farmy wiatrowe

Morskie farmy wiatrowe, magazyny energii i budowa elektrowni jądrowej – zaktualizowana strategia PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) do 2030 r. zakończy wykorzystywanie węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Na inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe, magazyny energii i budowę elektrowni jądrowej zostanie przeznaczonych 125 mld zł. Grupa zainwestuje także w modernizację sieci dystrybucyjnej i dekarbonizację ciepłownictwa. Do 2040 r. zbudowanych ma zostać 12 GW mocy w OZE, czyli w odnawialnych źródłach energii – poinformowała PGE.

Transformacja polskiej energetyki jest konieczna

– Polska gospodarka, aby pozostać konkurencyjną, potrzebuje czystej, bezpiecznej, zielonej i taniej energii. Zaktualizowana strategia PGE to przemyślana, racjonalna i odpowiedzialna ścieżka rozwoju polskiej energetyki w oparciu o nowoczesne rozwiązania – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE.

Grupa podkreśla, że dzięki inwestycji umocni swoją pozycję na rynku energii.

– PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki. Jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce osiągnie neutralność klimatyczną już w 2040 r., czyli o 10 lat wcześniej niż zakładała strategia Grupy PGE z 2020 r. Aktualizacja strategii to reakcja na sytuację geopolityczną i gospodarczą w Europie. Efektem realizacji strategii PGE będzie wzmocnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Polski oraz dostęp do nowoczesnych usług i czystej energii dla klientów – wyjaśnił szef PGE.

Transformacja polskiej energetyki obejmie rozwój źródeł czystej energii

Celem Grupy jest osiągnięcie w segmencie energetyki odnawialnej ponad 7 GW w morskich farmach wiatrowych na Bałtyku. W farmach wiatrowych na lądzie Grupa chce osiągnąć moc 1,5 GW, a w instalacjach fotowoltaicznych 3 GW. Zakłada, że te plany zostaną wcielone w życie do 2040 r.

Elastyczność systemu i stabilne dostawy energii zapewni zawodowa energetyka niskoemisyjna o łącznej mocy 5 GW w 2040 r. Na nią będą składać się elektrownia jądrowa realizowana w konsorcjum z partnerem polskim i koreańskim oraz elektrownie oparte na paliwie gazowym. Przed rokiem 2040 paliwo gazowe będzie zastępowane zielonymi paliwami, np. biometanem, wodorem i amoniakiem.

Grupa zakłada, że do 2040 r. będzie dysponować 17 GW mocy wytwórczych opartych w całości na zero- i niskoemisyjnych źródłach energii. Tylko morskie farmy wiatrowe wybudowane przez PGE będą mogły dostarczać ok. 26 TWh energii. To tyle, ile obecnie potrzebuje 11 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Magazyny energii ważnym elementem transformacji polskiej energetyki

Jak uważa PGE, rozwiązaniem ograniczeń wynikających z niestabilnego działania OZE, uzależnionych od zmiennych warunków pogodowych, będą wielkoskalowe magazyny energii. Strategia Grupy zakłada umocnienie pozycji PGE w sektorze magazynów energii. Dzięki rozbudowie obecnego potencjału elektrowni szczytowo-pompowych oraz budowie magazynów bateryjnych. Te do 2035 r. mają zapewnić polskiemu systemowi elektroenergetycznemu moc 3,7 GW.

Grupa PGE planuje również uruchomienie do 2035 r. elektrolizerów o mocy 300 MW. Konwersja energii elektrycznej, wyprodukowanej w instalacjach OZE Grupy, na zielone paliwa pomoże ograniczyć emisję z sektorów trudnych do całkowitej elektryfikacji. To np. przemysł i transport.

Magazyny energii, elektrolizery i instalacje hybrydowe łącznie realizują priorytetowy dla PGE kierunek: „zero niewykorzystanej energii”.

Nowoczesna dystrybucja i nowe usługi

Grupa zaznacza, że kluczem do sukcesu modernizacji sektora i dalszego rozwoju OZE w Polsce jest rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej. Tę rozbudowę trzeba koniecznie połączyć z wdrożeniem koncepcji inteligentnych sieci. Zaktualizowana strategia Grupy zakłada, że sieci PGE będą zarządzane w czasie rzeczywistym na podstawie centralnego systemu zasilanego danymi. Dane będą pochodzić z w pełni opomiarowanej infrastruktury oraz liczników zdalnego odczytu zużycia energii. Automatyzacja oraz inteligentne zarządzanie siecią przyczynią się do zwiększenia stabilności dostaw energii. Poza tym podniosą potencjał przyłączeniowy dla kolejnych OZE do nawet 1 GW rocznie.

Modernizacja i cyfryzacja energetyki doprowadzą do powstawania nowych szans rozwojowych dla PGE. Celem Grupy w obszarze sprzedażowym pozostaje najwyższy w branży wskaźnik satysfakcji klienta oraz zapewnianie klientom możliwości udziału w transformacji energetycznej. Grupa będzie dostarczać usługi oparte na czystej energii, kompetencjach, doświadczonej kadrze i modernizowanych systemach teleinformatycznych.

Obniżenie kosztów stałych, usprawnienie procesów operacyjnych i skrócenie czasu wdrażania nowych produktów to cele strategiczne. Ich wypełnienie pozwoli Grupie PGE utrzymać konkurencyjność rynkową. Stabilny model biznesowy bazujący na czystej energii, mechanizmach regulacyjnych i taryfowych, oraz odpowiedzialne podejście do rozwoju. To sposoby na utrzymanie lub podwyższenie ratingu kredytowego i droga do korzystania z preferencyjnych źródeł finansowania – twierdzi PGE.

Dekarbonizacja ciepłownictwa

Grupa PGE zapewnia, że konsekwentnie prowadzi szeroki program inwestycyjny, mający na celu dekarbonizację ciepłownictwa sieciowego w 16 lokalizacjach. Zgodnie z zaktualizowaną strategią, PGE zakończy wykorzystywanie węgla w tym segmencie w 2030 r. Zmodernizowane systemy ciepłownicze będą wykorzystywać przede wszystkim potencjał technologii odnawialnych i elektrycznych, wspomaganych magazynami ciepła i rozwiązaniami hybrydowymi. Elektryfikacja systemów ciepłowniczych będzie opierała się m.in. na dynamicznie rozwijanych wielkoskalowych pompach ciepła i kotłach elektrodowych. Aby osiągnąć zeroemisyjność netto w 2040 r., PGE zakłada rozwój zastosowania zielonych paliw oraz technologii wychwytu CO2.

Jak tłumaczy spółka, dekarbonizacji ciepłownictwa sprzyjają szybko rosnąca rola OZE i rozwijająca się cyfryzacja całego sektora energetycznego. Coraz częściej powstające nadwyżki energii produkowanej w źródłach odnawialnych będą możliwe do ekonomicznego zagospodarowania dzięki elektryfikacji ciepłownictwa. Nowoczesne technologie pozwalają na optymalne wykorzystanie w skali makro i mikro takich rozwiązań, jak pompy ciepła, czy odzysk i magazynowanie energii. W przypadku dużych systemów grzewczych mamy do dyspozycji m.in. systemy niskotemperaturowe czy rozproszone oraz hybrydowe węzły ciepłownicze. Ich zrównoważony rozwój może zapewnić tanie i przyjazne środowisku ciepło dla polskich aglomeracji – wskazuje PGE.

Transformacja polskiej energetyki zgodna ze standardami ESG

W zaktualizowanej strategii PGE podkreśliła istotność zagadnień ESG. Całościowy program dekarbonizacji biznesu PGE zakłada osiągnięcie przez Grupę zeroemisyjności do 2040 r. i redukcję emisji brutto CO2 o 95%. Dodatkowo zakłada wychwytywanie oraz kompensowanie pozostałych emisji np. poprzez nasadzanie drzew pochłaniających CO2. W efekcie do klientów PGE będzie trafiało 100% nieobciążonej emisjami, czystej energii. Jej produkcji nie będzie towarzyszyło wytwarzanie ubocznych produktów spalania. Równocześnie, zwracając uwagę na rosnące wyzwania dotyczące wody, PGE przewiduje ograniczenie zużycia wody w jednostkach konwencjonalnych o 50%.

Jak zaznaczyła Grupa PGE, będzie ona rozwijać program recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Będzie też wdrażać innowacyjne rozwiązania dotyczące wykorzystania ubocznych produktów wytwarzania i wydobycia. W ramach realizacji programu ESG cała kadra zarządzająca Grupy będzie systematycznie rozliczana z realizacji celów środowiskowych i klimatycznych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Te działania to jasny sygnał dla partnerów biznesowych, że PGE chce wspierać w transformacji energetycznej klientów zaangażowanych w ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój.

Grupa przewiduje aktywne uczestnictwo w procesie transformacji energetycznej przedsiębiorstw, pracowników branży energetycznej oraz mieszkańców. Jako lider transformacji PGE ma stawać się wzorem dla partnerów. Do 2040 r. będzie współpracowało w 80% z partnerami biznesowymi, którzy złożyli deklarację środowiskową.

Na podstawie: pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny