Farmy w Mysłowicach

Uruchomienie farmy w Mysłowicach

TAURON poinformował, że zakończył pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach-Dziećkowicach. Farma o mocy 37 MW powstała na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych, a jej moc docelowa sięgnie 100 MW. Uruchomienie farmy w Mysłowicach oznacza, że moc zainstalowana w „zielonych” aktywach TAURONA przekroczyła 600 MW.

37 MW mocy farmy w Mysłowicach

– Elektrownia w Mysłowicach jest największą farmą fotowoltaiczną w Grupie TAURON. Zakończyliśmy pierwszy etap tej inwestycji, posadowionej na terenie dawnego składowiska odpadów paleniskowych. Co istotne, przy budowie farmy skorzystaliśmy z umiejętności i kompetencji pracowników Grupy, jej głównym wykonawcą była spółka TAURON Serwis –mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu TAURONA, którego istotnym elementem jest budowa nowych aktywów OZE. W przyszłym roku zakończymy budowę kolejnej farmy fotowoltaicznej Proszówek o mocy 55 MW oraz trzech farm wiatrowych Mierzyn, Gamów i Warblewo o łącznej mocy 120 MW. W fazie analiz mamy natomiast aktualnie kilkanaście kolejnych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które są na różnym etapie przygotowania inwestycyjnego – dodaje Szczeszek.

Inwestycja realizowana dwuetapowo

Inwestycja w Mysłowicach realizowana jest dwuetapowo. W pierwszym etapie, który dobiegł końca zamontowanych zostało ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy 450 Wp każdy. Łącznie daje to moc 37 MW. Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii. Jak podał koncern energetycznym, wielkość ta odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 20 tys. gospodarstw domowych. Do budowy farmy zostało użytych 1100 ton stołów fotowoltaicznych, a zamontowane panele zajmują powierzchnię 16 ha, czyli 22 boisk do piłki nożnej.

Na terenie farmy zamontowano 140 inwerterów – urządzeń odpowiadających za transformację pozyskiwanego z instalacji prądu stałego na prąd zmienny. Każdy z nich ma moc 250 kW. Zainstalowano również 10 stacji transformatorowych pośrednich o napięciu 0,8/20kV. Jednym z istotniejszych elementów całej inwestycji jest stacja transformatorowa 20/110kV wraz z rozdzielnią 20 kV i rozdzielnią 110 kV. Jest ona już przygotowana pod realizację II etapu inwestycji. Spięcie całego systemu w funkcjonalną całość jest możliwe dzięki zastosowaniu 545 km różnego rodzaju kabli – wyliczył TAURON.

– Dużym wyzwaniem było wykonanie przyłącza farmy, tj. podziemnej linii kablowej o napięciu 110 kV i długości ponad 5 km, łączącej farmę ze stacją elektroenergetyczną 110kV zlokalizowaną w Jaworznie – tłumaczy Wojciech Przepadło, wiceprezes TAURON Inwestycje. – W trakcie jej realizacji konieczne było wykonanie przewiertów sterowanych m.in. pod nasypem kolejowym, ulicą Promienną w Jaworznie oraz rzeką Przemszą – dodaje.

Budowa farmy w Mysłowicach z dofinansowaniem

Głównym wykonawcą farmy w Mysłowicach była spółka TAURON Serwis. Odpowiadała ona za cały proces inwestycyjny od oczyszczenia terenu pod inwestycję, po montaż wszystkich urządzeń.

– Wspólne budowanie kompetencji związanych z realizacją odnawialnych źródeł energii wpisuje się w proces transformacji energetyki. Niezwykle istotny jest fakt, że pomimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym związanej z działaniami militarnymi za naszą granicą, a co za tym idzie problemami z dostawami, inwestycja została przeprowadzona sprawnie i terminowo – wyjaśnia Mirosław Trybała, dyrektor ds. kontraktów TAURON Serwis.

Inwestycja dofinansowana jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pożyczką preferencyjną w wysokości 82,5 mln zł z możliwością umorzenia do 20% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 24 mln zł. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drugi etap budowy farmy w Mysłowicach

Rozpoczęły się już też prace związane z przygotowaniem drugiego etapu inwestycji. Obecnie podejmowane działania to: uzyskanie warunków zabudowy, pozyskanie warunków przyłączenia, wykonanie badań geologicznych gruntu, mających określić sposób posadowienia elementów farmy. A co najważniejsze, to wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Założeniem projektu budowalnego jest maksymalne wykorzystanie dostępnego terenu. Zielona elektrownia docelowo osiągnie moc niemal 100 MWp. Ta farma fotowoltaiczna w ciągu roku wyprodukuje ponad 105 tys. MWh energii elektrycznej. Produkcja takiego wolumenu energii da w efekcie ograniczenie emisji CO2. Według TAURONA będzie to ograniczenie o 80 tys. ton w stosunku do generacji z konwencjonalnych bloków węglowych.

Na podstawie media.tauron.pl

fot. TAURON

Reklama

Partner Portalu

Partner Portalu