farma wiatrowa Juniewicze

Farma wiatrowa Juniewicze oficjalnie otwarta

Firma OX2 poinformowała o otwarciu farmy wiatrowej Juniewicze. Jest to czwarta farma wiatrowa zrealizowana w Polsce przez OX2. 16 turbin wiatrowych o łącznej mocy 48 MW ma zasilić rocznie około 32 tys. gospodarstw domowych. 22 maja odbyło się oficjalnie otwarto farmę wiatrową Juniewicze.

Farma wiatrowa Juniewicze wyprodukuje 139 GWh energii rocznie

Inwestycję zrealizowano w gminie Huszlew, na terenie powiatu łosickiego. Farma wiatrowa ma produkować rocznie ok. 139 GWh. Pozwoli to uniknąć emisji około 22 tys. ton CO2 każdego roku.

Farma wiatrowa Juniewicze to kolejny już krok OX2 na rozwijającym się i dynamicznym rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Będziemy nadal rozwijać naszą organizację oraz portfel projektów OX2 w Polsce, przyczyniając się tym samym do ograniczenia emisji CO2 i dekarbonizacji – powiedział Paul Stormoen, CEO OX2.

Inwestycja składa się z 16 turbin wiatrowych. Każda ma moc 3 MW. Całkowita wysokość każdego z wiatraków sięga niemal 180 metrów, na co składają się 120-metrowe wieże oraz łopaty o długości 60 metrów.

Rozwijamy w Polsce portfolio projektów wiatrowych, fotowoltaicznych oraz magazynów energii o łącznej mocy ponad 3 GW. Farma Wiatrowa Juniewicze to nasz największy zrealizowany do tej pory projekt wiatrowy w Polsce. To także kolejny krok w stronę zwiększenia dostępności zielonej energii, a także zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym – powiedziała Katarzyna Suchcicka, Prezes OX2 Polska.

Inwestycja wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii

Firma OX2 oddała do użytku w Polsce farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 130 MW. W budowie są trzy kolejne projekty – w Wysokiej, Kraśniku i Bejscach. Ich łączna moc ma wynieść ponad 106 MW.

Cieszę się, że mogliśmy aktywnie włączyć się w życie gminy i mieszkańców. Dzięki świetnej współpracy z Zespołem Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie mieliśmy okazję nie tylko stworzyć nowe przestrzenie przyjazne uczniom, ale także zorganizować lekcje i warsztaty dla uczniów na temat odnawialnych źródeł energii. Dobra współpraca z lokalnymi władzami umożliwiła nam też przebudowę łącznie niemal 18 km dróg, które będą służyć mieszkańcom – powiedziała Aneta Pochroń, kierownik ds. budowy w OX2 Polska.

W trakcie realizacji inwestycji OX2 wybudowało również plac zabaw z miasteczkiem rowerowym oraz siłownię plenerową przy Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie. We współpracy z gminą Huszlew, firma współfinansowała również zakup nowego autobusu szkolnego. Zakupionych zostało także 17 rowerów dla uczniów szkoły.

Priorytetem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest zapewnienie odpowiednich warunków do dalszego, dynamicznego i zrównoważonego rozwoju OZE, które będzie zasilało tanią i czystą energią gospodarstwa domowe i przemysł w Polsce. Naszym celem i zobowiązaniem jest przyspieszenie transformacji energetycznej ponieważ tego oczekują polskie rodziny i przedsiębiorcy – podkreślił Miłosz Motyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. OX2

Partner Portalu

Partner Portalu