Farma fotowoltaiczna na dachach

Farma fotowoltaiczna na dachach firmy

Wavin Polska (WP) to producent wyrobów i systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych dla sektorów budowlanego i infrastrukturalnego. Marka pochwaliła się projektem z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest nim farma fotowoltaiczna (PV) ulokowana na dachach hal produkcyjnych Wavin w wielkopolskim Buku. Celem było nie tylko uzyskanie własnego, niezależnego źródła energii. Powodem realizacji przedsięwzięcia była także chęć zrobienia kolejnego kroku w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Teraz część energii, z której korzysta Wavin, jest wytwarzana na dachach firmy, dzięki zainstalowanej instalacji PV.

Farma fotowoltaiczna na dachach dużym wyzwaniem technicznym

– Projekt był dużym wyzwaniem technicznym, m.in. ze względu na konieczność wkomponowania paneli fotowoltaicznych w istniejącą infrastrukturę techniczną, zgodnie z warunkami przyłączeniowymi. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z firmą SolarAccess, z którą marka Wavin realizowała już podobne projekty, ale w innych krajach. Tym razem zaprosiliśmy SolarAccess do wdrożenia dużej, fotowoltaicznej instalacji w naszej polskiej siedzibie w Buku. Już dziś, dzięki zamontowanej farmie solarnej, wytwarzamy część energii potrzebnej do naszej produkcji – mówi Karol Woźniak, główny energetyk w WP.

Farma fotowoltaiczna na dachach

Realizacja projektu fotowoltaicznego dla WP obejmowała instalację ponad 900 dwustronnych modułów fotowoltaicznych wraz z trzema inwerterami o mocy 110 kW. Moduły PV charakteryzowała moc szczytowa wynosząca 455 W. W halach, na dachach których zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, powstała rozdzielnia z częścią siłową i częścią telemechaniki oraz transmisji danych. Wskaźniki związane z produkcją energii elektrycznej pozwala obserwować system wizualizacji pracy farmy fotowoltaicznej. Prezentuje on także dane finansowe związane z funkcjonowaniem instalacji solarnej oraz informacje dotyczące jej wpływu na środowisko. System wizualizacji wskazuje m.in. poziom redukcji emisji dwutlenku węgla. Według prognoz instalacja wyprodukuje rocznie prawie 400 MWh zielonej energii elektrycznej, która będzie wykorzystywana na potrzeby WP.

Na drodze do zrównoważonego rozwoju…

Farma fotowoltaiczna na dachach ma w rezultacie przynieść nie tylko energię elektryczną, ale także wymierną korzyść ekologiczną. Ma się ona objawić w postaci rocznej redukcji emisji CO2 na poziomie ok. 300 ton. W ten sposób Wavin realizuje kolejny cel na drodze do zrównoważonego rozwoju i GOZ. Instalacja, to jak zaznacza WP, kolejny krok ku temu, aby osiągnąć ambitny cel korporacyjny. Jest nim zero emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x Wavin Polska

Reklama

Partner Portalu

Reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny