Farma fotowoltaiczna o mocy 6 MW

Farma fotowoltaiczna o mocy 6 MW uruchomiona w gminie Choszczno

Grupa TAURON poinformowała, że uruchomiła farmę fotowoltaiczną zlokalizowaną w gminie Choszczno w województwie zachodniopomorskim. Farma fotowoltaiczna o mocy 6 MW zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 2,5 tys. gospodarstw domowych. To pierwsza farma wybudowana przez spółkę TAURON Ekoenergia i drugi taki obiekt w Grupie TAURON.

Farma fotowoltaiczna o mocy 6 MW

Budując nowe zielone moce jesteśmy otwarci na różne możliwości. Poszukujemy projektów z pozwoleniami na budowę, okazji do akwizycji, a także wykorzystujemy tereny należące do Grupy – wyjaśnia Marek Wadowski, p.o. prezesa Zarządu TAURON Polska Energia. – Inwestycje w OZE stanowią istotny element Zielonego Zwrotu TAURONA. Zgodnie z naszymi założeniami w 2025 roku będziemy dysponować farmami fotowoltaicznymi o mocy 300 MW – dodaje prezes Wadowski.

Budowa farmy Choszczno I rozpoczęła się w lutym ubiegłego roku, a montaż ponad 16 tys. modułów fotowoltaicznych ruszył w lipcu i trwał pięć tygodni. Wykonano również prace elektryczne, takie jak dostawa oraz montaż stacji średniego napięcia i stacji kontenerowych, a ponadto ułożono kable średniego napięcia.

Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi około 6 tysięcy MWh. Oznacza to, że uruchomiona w Choszcznie farma fotowoltaiczna o mocy 6 MW pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną 2,5 tys. gospodarstw domowych. Według planów elektrownia ma działać do 2045 r.

Jeszcze w tym roku popłynie prąd z drugiej elektrowni fotowoltaicznej w Choszcznie

W lutym rozpoczęły się także prace budowalne przy drugiej farmie fotowoltaicznej w Choszcznie. W ramach tego przedsięwzięcia powstaje elektrownia o mocy 8 MW, a pierwsza energia elektryczna z tej instalacji popłynie jeszcze w 2021 r. Instalacje fotowoltaiczne w Choszcznie osiągną więc łączną moc 14 MW.

Nie tylko farma fotowoltaiczna o mocy 6 MW

Przy okazji Grupa TAURON przypomniała, że w grudniu ubiegłego roku zakończyła budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW, zlokalizowanej w Jaworznie. To była pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy. Program ten zakłada budowę elektrowni słonecznych o łącznej mocy ok. 150 MW. Obejmuje on kilka lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji, po długotrwałej działalności przemysłowej. Jak dodaje przedsiębiorstwo energetyczne, są to głównie tereny po byłych elektrowniach czy składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi TAURON PV miejscom tym będzie można ponownie nadać funkcje gospodarcze związane z energetyką.

Inwestycje w energetykę odnawialną są podstawą osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu TAURONA w perspektywie 2030 r. Grupa za 10 lat planuje wytwarzać ponad 65% energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Grupa TAURON

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama