dwóch farm wiatrowych

Uruchomienie dwóch farm wiatrowych

Firma Qair ogłosiła uruchomienie dwóch farm wiatrowych. Są one zlokalizowane w gminach Widuchowa i Stawiszyn. Elektrownie zasilić mają 18 tys. gospodarstw domowych, co jest równoznaczne z zapotrzebowaniem energetycznym mieszkańców Przemyśla.

Ile energii z dwóch farm wiatrowych?

Elektrownie uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w 2023 r. Mają łącznie wygenerować ok. 40 tys. MWh energii oraz wpłynąć na redukcję emisji CO2 o ok. 30 tys. ton rocznie. – Przy okazji oddania do użytku nowych mocy w wietrze, chciałbym podkreślić, że bardzo zależy nam na rozbudowie aktywów Qair w duchu poszanowania praw, komfortu i poczucia bezpieczeństwa naszych lokalnych partnerów. Starannie wybieramy lokalizację parków wiatrowych, by dochować stosownych odległości od zabudowań przewidzianych w polskim prawie. W przyszłości nadal zamierzamy trzymać się tych, a nawet bardziej rygorystycznych zasad realizowania inwestycji, w zależności od wykorzystanej technologii i jej wpływu na otoczenie. Uważamy je za minimalne i zgodne z naszymi wartościami, dlatego będziemy poszukiwać rozwiązań korzystnych dla obu strons – podkreślił Krzysztof Wojtysiak, CEO Qair Polska.

Dla dobra ludzi i przyrody

Firma Qair zaznacza, że wiatraki postawiono z zachowaniem wymogów prawnych odnośnie odległości. Znajdują się one na terenach pól uprawnych. Opracowane przez niezależnych ekspertów raporty środowiskowe miały wykazać, że nie przekroczono norm akustycznych. Dodatkowo, kontrola akustyczna ma być prowadzona przez kolejne dwa lata. Co więcej, nie wykazano negatywnego oddziaływania wiatraków na przyrodę, zwłaszcza na ptactwo, gdyż turbiny zlokalizowane są poza terenem ich szlaków migracyjnych.

Plany na kolejne lata

Kolejne elektrownie wiatrowe firma Qair planuje zbudować w szeregu gmin. Będą to gminy: Udanin, Rzepin, Linowo, Września, Parzęczew, Rychwał, Olszówka, Wisznice, Wądroże Wielkie, Widuchowa i Stawiszyn. Łączna moc wiatraków wyniesie 262,5 MW. Spółka buduje również elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 126 MW. Strategią rozwoju inwestycji firmy jest wzrost mocy urządzeń wiatrowych i fotowoltaicznych, w których produkcja energii wzajemnie się uzupełnia.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Qair

Partner Portalu

Partner Portalu