zainwestuje w wysokosprawną kogenerację

EPEC zainwestuje w wysokosprawną kogenerację

Mieszkańcy Elbląga zyskają proekologiczną energię cieplną i elektryczną pochodzącą z nowoczesnego źródła, bowiem EPEC zainwestuje w wysokosprawną kogenerację – poinformował Urząd Miejski w Elblągu (UM).

EPEC zainwestuje w wysokosprawną kogenerację – podpisano umowę z KAPE

W środę, 17. lutego br., w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) podpisało z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE) kompleksową umowę na przygotowanie dokumentacji budowy systemu, który będzie dofinansowany ze środków europejskich. Grant pozyskany został z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach programu ELENA.

Jak zaznacza UM, przygotowywana inwestycja jest zgodna z przyjętą przez rząd „Polityką energetyczną Polski do 2040 r.” (PEP2040) oraz z uchwałami Rady Miejskiej w Elblągu. – Umowa jest początkiem procesu budowania i rozwijania bezpieczeństwa energetycznego dla Elbląga. Współpraca z KAPE i realizacja nowoczesnego, kogeneracyjnego, miejskiego źródła ciepła przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście, poprawi jego atrakcyjność dla mieszkańców – podkreśla Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga ds. gospodarczych.

EPEC zainwestuje w wysokosprawną kogenerację, a także w magazyn ciepła i fotowoltaikę

Jak wskazuje magistrat, celem współpracy EPEC z KAPE jest zbudowanie w Elblągu dodatkowego źródła ciepła, tzw. wysokosprawnej kogeneracji. Kogeneracja to skojarzona produkcja, która w jednym procesie technologicznym spalania gazu łączy wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu może wykorzystać pierwotną energię znacznie efektywniej niż w przypadku produkcji w źródłach konwencjonalnych – tłumaczy UM.

W ramach dalszej współpracy KAPE z EPEC powstanie również magazyn ciepła i farma fotowoltaiczna o mocy ok. 1 MWe. Łączna wartość projektu to 70 mln zł, a termin oddania do eksploatacji farmy fotowoltaicznej planowany jest na koniec 2023 r., natomiast zakończenie inwestycji w wysokosprawną kogenerację przewidziane jest na 2025 r.

KAPE i program ELENA

W ramach projektu ELENA stajemy się partnerem strategicznym dla małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej i pomagamy tym przedsiębiorstwom spełnić wymagania wynikające z dyrektyw i norm, które już wkrótce będą obowiązywać w Polsce – mówi Krzysztof Skowroński z KAPE, dyrektor projektu ELENA.

Program ELENA (European Local Energy Assistance) jest inicjatywą Komisji Europejskiej realizowaną przez EBI w ramach programu Horyzont 2020. ELENA zapewnia dotacje (granty) na pomoc techniczną skoncentrowaną m.in. na wdrażaniu programów efektywności energetycznej i rozproszonej energii odnawialnej.

EPEC zainwestuje w wysokosprawną kogenerację – zawarta umowa pierwszym krokiem

Podpisana umowa obejmuje opracowanie studium wykonalności projektu, przygotowanie dokumentacji wymaganej dla uzyskania decyzji środowiskowej, a także wykonanie audytu i skompletowanie niezbędnych dokumentów i złożenie wniosku o dofinansowanie. Wartość tego etapu umowy wynosi 277 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 190 tys. zł.

Umowa pomiędzy EPEC i KAPE jest pierwszym krokiem w kierunku dostarczenia mieszkańcom Elbląga ciepła i prądu pozyskanych z innowacyjnego systemu oraz odejścia od węgla jako paliwa w ciepłowni EPEC przy ulicy Dojazdowej. Celem jest zapewnienie mieszkańcom Elbląga ciepła z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, zgodnych ze światowymi standardami – mówi Andrzej Kuliński, prezes EPEC.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM w Elblągu/KAPE

 

reklama