Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie w Katowicach

W Katowicach zakończyła się kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego.

W miejsce starych, energochłonnych i zużytych opraw zainstalowane zostały 1594 nowe oprawy świetlne typu LED – poinformował Urząd Miasta Katowice (UM).

Energooszczędne oświetlenie – niemal 1600 opraw LED-owych

Jak zaznacza katowicki magistrat, w ramach tej inwestycji wdrożono także system sterowania światłem i inteligentnej integracji służącej do zarządzania oświetleniem.

Dzięki rozwiązaniom takim jak uzależnienie godziny włączenia i wyłączenia oświetlenia od godziny wschodu i zachodu słońca, a także uwzględnienie natężenia światła nocnego od natężenia ruchu – udowadniamy, że jesteśmy miastem, które inwestuje w ekologiczne rozwiązania – nie tylko w obszarze transportu publicznego i poprawy jakości powietrza, ale także oświetlenia. Realizacja tego projektu pozwoli znacząco zmniejszyć zużycie energii, co przełoży się bezpośrednio na oszczędności w kasie miasta. Dodatkowo oświetlenie LED poprawia widoczność na drogach i chodnikach, co wpływa nie tylko na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale też przyczynia się do zmniejszenia się ilości aktów wandalizmu. Warto dodać, że lampy LED pomagają także walczyć ze zjawiskiem tzw. „zanieczyszczenia świetlnego”, które dotyka obszarów mocno zurbanizowanych i negatywnie wpływa na faunę, florę, a także zdrowie ludzi – mówi Marcin Krupa, prezydent.

Projekt wymiany oświetlenia o łącznej wartość w wysokości 5,5 mln zł został dofinansowany środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów.

Oświetlenie nadążne – sposób na oszczędność energii

Przy okazji UM zaznacza, że w mieście zrealizowano także inwestycję pn. „Remont instalacji oświetlenia terenu Parku Tadeusza Kościuszki w Katowicach – oświetlenie nadążne”. – Pilotażowy projekt instalacji oświetlenia nadążnego został wykonany na jednej z głównych alejek Parku Kościuszki. Lampy posiadają czujniki ruchu. Oznacza to, że po wykryciu pieszego lub rowerzysty – zaczną świecić mocniej. Takie rozwiązanie pozwala optymalizować zużycie energii elektrycznej – wyjaśnia Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM).

„Oświetlenie nadążne” polega na wykrywaniu przez czujniki ruchu na danym fragmencie alejki spacerującej osoby lub rowerzysty. Po „wykryciu” osoby przez czujnik ruchu następuje rozświetlenie oprawy lub kilku opraw poprzez wysłanie sygnału do szafy sterowniczej i sterowników zabudowanych w oprawie, które powodują rozświetlenie drogi na 1,5 minuty – tłumaczy UM.

W ramach zadania zrealizowano: zabudowę tzw. szafy oświetlenia ulicznego wraz z inteligentnym zintegrowanym systemem sterowania oświetleniem, ułożenie nowych linii kablowych, posadowienie 18 sztuk nowych słupów wraz z oprawami typu LED najnowszej generacji oraz montaż specjalnie dedykowanych do tego typu rozwiązań czujników ruchu. Na objętej działaniem trasie zamontowano 10 inteligentnych czujników, których zadaniem jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wykrycie ruchu. W momencie gdy na alejce czujnik nie wykryje ruchu system redukuje moc oświetlenia o 70%, oszczędzając tym samym zużycie energii.

Przed modernizacją na wspomnianym fragmencie parku było zamontowanych 18 opraw o mocy 70 W. Po modernizacji oprawa świeci z mocą 48 W, a po upływie 90 sekund jej moc redukowana jest do 14,4 W. Koszt realizacji projektu to prawie 150 tys. zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. ELEKTROSERWIS