energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie dla Starachowic

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) poinformował, że Starachowice wzbogacą się o energooszczędne lampy typu LED.

Na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne do gminy trafi ponad 6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Ponad 6 mln zł z RPO na energooszczędne oświetlenie dla Starachowic

Udzielenie dofinansowania jest efektem decyzji Zarządu Województwa, który rozstrzygnął konkurs projektów modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne, prowadzony w ramach z działania „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” . Konkurs dedykowany był miastom tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, czyli miastom – Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko-Kamienna.

Na konkurs, w którym alokacja wynosiła 8 mln zł, wpłynęły dwa wnioski – Starachowic i Skarżyska-Kamiennej. Pozytywnie, zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną, przeszedł tylko projekt starachowicki, który został skierowany do dofinansowania.

Miasto otrzyma 6,359 mln zł na projekt pn. „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice”. Całkowita wartość zadania to 7,553 mln zł. Przyznane przez Zarząd dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Zadanie obejmuje modernizację, czyli wymianę na oprawy LED-owe, ponad 4 tys. źródeł światła. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie także wymiana wysięgników, przewodów zasilających, styczników i bezpieczników oraz montaż inteligentnych systemu sterowania i zarządzania oświetleniem.

Powyższe działania mają się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej do oświetlenie ulic o ok. 1 596,42 MWh/rok. Natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 328,22 ton/rok.

Na realizację projektu Starachowice mają czas do końca marca 2020 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. sozosfera.pl

reklama