Region wytwarza tyle energii odnawialnej, ile zużywa

Na terenie Pomorza Zachodniego wyprodukowano największą ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w kraju. Województwo zachodniopomorskie praktycznie produkuje tyle energii odnawialnej, ile zużywa. Wynik 98,2% to najlepszy rezultat wśród regionów. Kolejne miejsca zajęły województwa: warmińsko-mazurskie (52,6%), kujawsko-pomorskie (45,7%) i pomorskie (44,6%) – podał Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ).

Jakie informacje zawiera karta charakterystyki energetycznej?

Dane w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej pochodzą z ostatniej publikacji Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RBGPWZ). Opracowana karta charakterystyki energetycznej zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu OZE, ich mocy oraz ilości wytwarzanej energii. To dane za II kwartał 2023 r. Dokument ukazuje także rozwój energetyki odnawialnej w regionie na tle pozostałych województw. Przedstawia też stan energetyki w poszczególnych gminach i powiatach Pomorza Zachodniego. Jest to możliwe dzięki współpracy RBGPWZ z Urzędem Regulacji Energetyki i z operatorami sieci dystrybucyjnej Enea oraz Energa.

Jednym z analizowanych punktów jest produkcja energii elektrycznej z OZE. Produkcja energii elektrycznej w 2022 r. wyniosła 6100 GWh. Ten wynik to 16,2% produkcji krajowej.

Możemy pochwalić się najlepszym wynikiem w kraju pod względem produkcji energii elektrycznej z OZE. Województwo zachodniopomorskie produkuje już prawie tyle energii odnawialnej, ile zużywa ogółem. To również doskonały punkt wyjścia do planowania i budowy nowych rozwiązań, w tym w oparciu o magazyny energii wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne, np. wodorowe – powiedział Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Lider pod kątem mocy instalacji do wytwarzania energii odnawialnej

Moc elektryczna instalacji OZE, o mocy powyżej 50 kW, na tle innych województw z podziałem na technologie, również plasują województwo zachodniopomorskie na pozycji lidera. Jak zaznaczył UMWZ, region w dalszym ciągu utrzymuje pozycję lidera w zakresie łącznej mocy zainstalowanej w koncesjonowanych oraz rejestrowanych instalacjach OZE (bez uwzględniania mikroinstalacji). Województwo wyprzedza takie regiony, jak: wielkopolski (2 264 MW), pomorski (1 665 MW) i kujawsko-pomorski (1 486 MW). Moc instalacji powyżej 50 kW osiągnęła 2827 MW. Stanowi to 17,9% mocy zainstalowanej w kraju.

W karcie charakterystyki energetycznej podane są także dane dotyczące mocy instalacji OZE w gminach i powiatach. Zdecydowanym liderem jest gmina wiejska Darłowo z mocą instalacji przekraczającą 258,6 MW. Kolejne miejsca zajmują gminy Malechowo (192,4 MW) i Postomino (167,5 MW). Liderem w zakresie instalacji biomasowych jest gmina Szczecin (91,5 MW), a pod kątem instalacji fotowoltaicznych – gmina Polanów (34,9 MW).

Dane dotyczące energii odnawialnej w ujęciu przestrzennym

Pozyskane dane dotyczące OZE przekształcamy w informację przestrzenną. To z kolei pozwala na obrazowanie sytuacji nie tylko na poziomie regionalnym, ale również na poziomie powiatów, gmin, ich związków czy obszarów funkcjonalnych. To bardzo ważne, aby samorządy miały możliwość planowania i budowy optymalnych, dopasowanych rozwiązań energetycznych, często o zasięgu ponadlokalnym, w oparciu o aktualną i przestrzennie zlokalizowaną informację – zaznaczył Leszek Jastrzębski, dyrektor RBGPWZ.

Według UMWZ monitoring prowadzony przez RBGPWZ posiada wyjątkowy i ciekawy komponent. To nieosiągalne w ogólnie dostępnych statystykach zestawienie mocy mikroinstalacji w gminach. Karta ilustruje aktualny stan – liczbę i moc mikroinstalacji, również w formie rankingu gmin i powiatów. Warto zauważyć, że łączna moc tych ponad 41 tys. mikroinstalacji to ponad 330 MW. To równowartość kilku dużych farm wiatrowych rozlokowanych tam, gdzie blisko są odbiorcy produkowanej przez nie energii elektrycznej.

Więcej informacji i aktualizowane w cyklu kwartalnym karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego są dostępne na stronie internetowej RBGPWZ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWZ

Partner Portalu

Partner Portalu