energia elektryczna z OZE w Goleniowie

Energia elektryczna z OZE w Goleniowie

Jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) spółka Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja zaoszczędzi nawet 270 tys. zł rocznie. Taki efekt ma przynieść zakończona inwestycja w odnawialne źródło energii, która została dofinansowana przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Instalacje fotowoltaiczne na oczyszczalniach ścieków i SUW, czyli energia elektryczna z OZE w Goleniowie

Milionowa dotacja pozwoliła na zainstalowanie wykorzystujących energię słoneczną paneli fotowoltaicznych.

Zdalne uruchomienie instalacji nastąpiło we wtorek, 24 września br., a dokonali tego Olgierd Geblewicz, marszałek województwa, Robert Krupowicz, burmistrz Goleniowa i uczniowie lokalnej szkoły podstawowej.

W Goleniowie zlokalizowane są dwie instalacje fotowoltaiczne – na terenie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, a trzecia elektrownia znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Komarowie.

Pomorze Zachodnie wspiera rozwój energetyki odnawialnej choćby przez środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowujemy głównie farmy fotowoltaiczne, pompy ciepła i instalacje wykorzystujące biomasę. W działaniu 2.10 przeprowadziliśmy dwa nabory, które pozwoliły dofinansować 151 projektów. Dotacje na ten cel przekraczają ponad 180 mln zł – wyliczał marszałek Geblewicz.

Wartość docelowa produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych w Goleniowie instalacji wykorzystujących OZE wynosi 639,16 MWhe/rok. Natomiast dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE jest określona na poziomie 0,65 MWe. Dla instalacji zainstalowano moduły o mocy 260 W każdy, co tworzy instalację o całkowitej mocy ok. 0,65 MW.

Goleniowskie Wodociągi na zrealizowanie projektu potrzebowały rok, a całkowity koszt projektu to ponad 2,8 mln zł.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)