Energia elektryczna z odpadów zasili miejskie jednostki Białegostoku

We wtorek (7 maja br.) została zawarta umowa miasta Białystok z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym LECH (PUHP). na dostawę energii elektrycznej do 160 jednostek organizacyjnych miasta. To oznacza, że energia elektryczna z białostockiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będzie dostarczana do wszystkich jednostek Miasta. O podpisaniu umowy poinformował Urząd Miejski w Białymstoku (UM).

Jakie jednostki skorzystają z energii generowanej ze spalania odpadów?

Magistrat wskazał, że wśród miejskich jednostek, które będą korzystać z tego źródła energii są m.in. żłobki, przedszkola i szkoły. To także instytucje kultury, domy pomocy społecznej, Szpital Miejski, Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stadion Miejski oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Umowa została zawarta na 6 miesięcy (od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.), a jej wartość to prawie 14,5 mln zł. Wolumen energii, jaki Białystok zakupi, to 21130 MWh.

– Oszczędności dla budżetu miasta w stosunku do oferty obecnego dostawcy energii elektrycznej, którym jest Energa Obrót, wyniosą ponad 2,5 mln zł w okresie 6 miesięcy. Cieszę się, że Białystok jako jednostka samorządu terytorialnego staje się miastem samowystarczalnym w zaopatrzeniu w energię elektryczną – podkreślił Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta.

Przy okazji UM zaznaczył, że PUHP pełni rolę koordynatora Klastra Energii Elektrycznej. Spółka może być sprzedawcą energii w klastrze, ponieważ posiada zawartą generalną umowę dystrybucji z PGE Dystrybucja oraz z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe wytwórcy i sprzedawcy.

Energia elektryczna generowana w procesie termicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Magistrat zaznaczył też, że Białystok jest pierwszą jednostką samorządu terytorialnego w Polsce, która kupiła energię elektryczną od swojego członka Klastra Energii Elektrycznej. Spółka LECH jest wytwórcą energii elektrycznej, której część może zostać zakwalifikowana jako pochodząca z odnawialnego źródła energii (OZE) – podał UM. Energia elektryczna jest generowana w procesie termicznego przetwarzania odpadów komunalnych za pomocą turbozespołu o mocy elektrycznej zainstalowanej równej ok. 9 MWe oraz mocy przyłączeniowej równej 7,15 MWe.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. Adam Ludwiczak

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu