Energetyka obywatelska

Energetyka obywatelska elementem kampanii wyborczej

Jedną z najważniejszych spraw, o których zadecydują wyniki wyborów samorządowych, będzie sposób zarządzania energią na poziomie regionalnym i lokalnym – przekonuje Polska Zielona Sieć.

Organizacja dodaje, że wybory samorządowe zadecydują o tym z jakich źródeł będziemy pozyskiwać prąd i ciepło, jak je oszczędzać oraz jakie wsparcie otrzymają mieszkańcy ze strony samorządu.

By ułatwić wyborcom poznanie kandydatów z ich okręgu, którym na sercu leży energetyka obywatelska ruch społeczny Więcej Niż Energia uruchomił akcję „Popieram Energetykę Obywatelską”.

Wybory samorządowe i energetyka obywatelska

Akcja adresowana jest do osób startujących w wyborach samorządowych oraz do ich potencjalnych wyborców. Ma ona na celu wprowadzenie zagadnień związanych z zarządzaniem energią do debaty przedwyborczej. Akcja ma także pomóc lepiej uświadomić Polakom w jaki sposób niezależność i efektywność energetyczna oraz koszty energii wiążą się z jakością powietrza i przyszłością ich małych ojczyzn.

Ruch Więcej Niż Energia przygotował prostą deklarację. Podpisując ją kandydaci mogą wyrazić swoje poparcie dla energetyki obywatelskiej oraz zobowiązać się do wspierania jej rozwoju w przypadku wygrania wyborów. Deklaracja zobowiązuje do inspirowania i podejmowania działań w pięciu obszarach: termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne, zwiększania dostępności odnawialnych źródeł energii, zapewnienia doradztwa energetycznego dla mieszkańców, zmniejszania ubóstwa energetycznego oraz ograniczania zużycia energii w budynkach i przestrzeniach publicznych.

Głównym narzędziem kampanii będzie strona internetowa, zawierająca treść deklaracji, podstawowe informacje o całym przedsięwzięciu, energetyce obywatelskiej oraz o kandydatach/kandydatkach, którzy podpisali deklarację (wyborysamorzadowe.wiecejnizenergia.pl). Profile jej sygnatariuszy będą zamieszczane na stronie internetowej zgodnie z kolejnością nadsyłania zgłoszeń. Kandydatów popierających energetykę obywatelską będzie można łatwo wyszukać alfabetycznie lub na mapie, według regionu, w którym kandydują – informuje Polska Zielona Sieć.

Kampania jest całkowicie apolityczna, podobnie jak energia, z której wszyscy korzystamy. Do udziału w tej akcji zapraszani są wszyscy startujący w wyborach, niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej, regionu oraz stanowiska, na które kandydują. Dzięki tej inicjatywie wyborcy w całej Polsce będą mogli w prosty sposób dowiedzieć się, którym osobom kandydującym w ich okręgu nie jest obojętne w jaki sposób generowana jest energia zużywana na ich terenie, czy będzie dostarczana stabilnie i wykorzystywana efektywnie, ile będzie kosztować, jakie kandydaci mają pomysły na walkę z ubóstwem energetycznym oraz poprawę jakości powietrza – podkreśla Joanna Furmaga, prezes Polskiej Zielonej Sieci, współzałożyciela ruchu Więcej Niż Energia.

90% Polaków za zwiększeniem wykorzystania OZE

Polska ma najgorszą jakość powietrza w całej Unii Europejskiej. Z tego powodu co roku przedwcześnie umiera w Polsce ok. 45 tysięcy osób. Dzieje się tak, ponieważ większość energii w kraju produkowana jest z węgla – „najbrudniejszego” z paliw – którego wydobycie krajowe spada, rośnie natomiast jego cena oraz import, głównie z Rosji. Scentralizowany, przestarzały i podatny na awarie system elektroenergetyczny nie zapewnia nam już bezpieczeństwa energetycznego. Według CBOS prawie 90% Polek i Polaków jest za zwiększeniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych – podsumowuje Polska Zielona Sieć.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Polską Zieloną Sieć

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny