energetycznej parafii

Poprawa efektywności energetycznej parafii

Ponad 1,5 mln zł dotacji pozwoli na poprawę efektywności energetycznej obiektu Parafii pw. św. Doroty w Markowej w woj. podkarpackim. Dotacja zostanie udzielona z programu Budownictwo Energooszczędne, Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Poprawa efektywności energetycznej parafii to projekt, którego wartość opiewa na ok. 2 mln zł. Przedsięwzięcie ma zakończyć się w czerwcu 2025 r. – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Poprawa efektywności energetycznej parafii obniży koszty

Jak tłumaczy NFOŚiGW, przeprowadzenie wszystkich działań termomodernizacyjnych pozwoli istotnie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Stanie się to m.in. przez ograniczenie wykorzystania konwencjonalnych nośników energii cieplnej oraz elektrycznej i wdrożenie źródeł odnawialnych. Nastąpi również redukcja kosztów eksploatacyjnych budynku.

Poprawa efektywności energetycznej parafii poskutkuje zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji także redukcją emisji CO2 do atmosfery. Efekt równoległy to uzyskanie lepszego standardu energetycznego budynku oraz standardu techniczno-użytkowego. Zastosowanie nowoczesnych technologii energooszczędnych to także element promocji rozwiązań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

Kto podpisał umowę?

Umowę o dofinansowanie podpisano 4 sierpnia br. w Markowej. Dokument został podpisany przez Artura Michalskiego, wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW, oraz ks. Romana Chowańca, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Doroty w Markowej.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera,pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu