Energetyczna zabawa

9 czerwca br. częstochowianie mogli sprawdzić, ile wiedzą o „zielonej” energii i swoim wpływie na klimat. Impreza odbyła się w ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii, a jej organizatorami byli Biuro Inżyniera Miejskiego, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa oraz firma Fortum Power & Heat Polska.
Na uczestników wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji. Najmłodsi chętnie brali udział w konkursach plastycznych, których tematem przewodnim była ekologia. Wiele pozytywnych emocji wywołała również gra polegająca na utrzymaniu piłki na kolorowej chuście, zaś podczas zabawy z „kołem fortuny” chętni odpowiadali na pytania dotyczące segregacji odpadów, odnawialnych źródeł energii oraz metod jej oszczędzania.
 
Podczas festynu uczniowie z placówek edukacyjnych realizujących projekt EURONET 50/50 MAX, zaprezentowali także podejmowane przez szkoły działania ograniczające zużycie wody i energii.
 
Impreza była również okazją do wręczenia nagród laureatom ogłoszonych wcześniej konkursów: fotograficznego pt. „Zdjęcie z energią w tle”, na hasło promujące oszczędzanie energii i wody, na krzyżówkę o tematyce ekologicznej „EKOGŁÓWKA – czyli ekologiczna krzyżówka” i plastycznego – „Mój sposób na oszczędzanie energii”. Wszystkie zgłoszone do konkursów prace można było obejrzeć w ramach przygotowanej wystawy.
 
Miejskie Dni Energii organizowane są przez wszystkie miasta będące sygnatariuszami Porozumienia między burmistrzami, do którego od listopada 2012 r. należy również Częstochowa. Ich celem jest kształtowanie wśród mieszkańców postaw ekologicznych oraz podniesienie świadomości w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.
 
Na podstawie: www.czestochowa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu