Energetyczna Rada

Janusz Piechociński, minister gospodarki, powołał Społeczną Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki. – Doceniając Państwa wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania krajowego sektora energetyki, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału i aktywnej pracy w ramach Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki – powiedział wicepremier, wręczając nominacje jej członkom. Posiedzenie inauguracyjne Rady odbyło się 3 października br. w Ministerstwie Gospodarki.
 
Najważniejszym zadaniem Rady będzie opracowywanie propozycji i koncepcji rozwiązań systemowych w obszarze polskiej energetyki w kontekście unijnych i międzynarodowych uwarunkowań. – Liczymy na Państwa wsparcie w przygotowaniu krajowego planu na rzecz konkurencyjnego i bezpiecznego sektora energetycznego. Będzie on narzędziem realizacji długookresowych działań w tym zakresie – dodał minister Piechociński.
 
Na podstawie: www.mg.gov.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny