Elektrownie fotowoltaiczne

Elektrownie fotowoltaiczne z dofinansowaniem

27 projektów zakładających wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych otrzyma dotacje w łącznej kwocie wynoszącej ponad 58 mln zł – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP).

Jak zaznacza UMWP, chodzi o kolejne projekty zgłoszone do konkursu z działania 5.1 „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Elektrownie fotowoltaiczne w Podlaskiem – 27 inwestycji z dofinansowaniem

Na liście dofinansowanych przedsięwzięć znalazło się 27 inwestycji polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznych. Powstaną one w różnych częściach województwa podlaskiego, m.in. w Suwałkach, Kolnie, Milejczycach i Starym Lewkowie.

Wartość wszystkich projektów to 150,6 mln zł. W odpowiedzi na zainteresowanie Zarząd Województwa postanowił zwiększyć budżet przewidziany na ich wsparcie z 50 mln do 58,4 mln zł. Tym samym dofinansowanie otrzymają wszystkie projekty, które spełniły kryteria konkursu i otrzymały wymaganą liczbę punktów.

Przy okazji urząd marszałkowski przypomina, że w październiku ubiegłego roku rozstrzygnięty został konkurs obejmujący wnioski o dofinansowanie projektów polegających na montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do mieszkańców podlaskich gmin. Wówczas, do dofinansowania skierowane zostały 62 inwestycje.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWP

fot. sozosfera.pl

reklama