Elektrownia wiatrowa w Przykonie

Elektrownia wiatrowa w Przykonie w realizacji

Grupa Energa przypomina, że na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla w gminie Przykona (pow. turecki) buduje nową elektrownię wiatrową o docelowej mocy 31 MW i zapewnia, że realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z harmonogramem. 3 września br. ukończono prace fundamentowe pod kolejny – siódmy generator.

Inwestorem jest spółka Energa OZE, która będzie także zarządzać wybudowaną elektrownią. Energa zapewnia, że przedsięwzięcie jest kolejnym krokiem na drodze do dalszego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie wytwórczym Grupy.

Elektrownia wiatrowa w Przykonie powstaje na terenach pokopalnianych

Budowana elektrownia wiatrowa w Przykonie zlokalizowana jest na terenach poeksploatacyjnych kopalni węgla brunatnego Adamów, a działalność Energi wpisuje się w rewitalizację wspomnianego obszaru. Dzięki inwestycji spółki Energa OZE, tereny poprzemysłowe zmienią się w obszar produkcji zielonej energii, a inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu. Grup podkreśla, że nowa elektrownia wiatrowa została zaprojektowana w oparciu o najnowsze dostępne technologie przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa obsługi.

W Polsce zajmujemy silną pozycję w obszarze „czystej energii” i chcemy ją jeszcze bardziej umacniać. Koreluje to z założeniami strategii Grupy Energa uwzględniającej rozwój OZE, w tym energetyki wiatrowej. Budowana właśnie farma wiatrowa w Przykonie jest tego najlepszym przykładem. W Grupie Energa obecnie już ponad 1/3 wytwarzanej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jest to największy udział procentowy z dużych polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej z OZE. Takie działanie to nie tylko naturalna konsekwencja światowych trendów w energetyce i wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Jest to zgodne z polityką rządu w obszarze wytwarzania energii – mówi, kierujący Grupą Energa, Grzegorz Ksepko.

W skład Farmy Wiatrowej Przykona wejdzie dziewięć wiatrowych generatorów energii. Każdy będzie posiadać turbinę typu V-126 o mocy 3,45 MW. W sumie, moc zainstalowana nowej farmy będzie wynosić 31 MW. Grupa podkreśla przy tym, że jej wiatraki to jedne z największych aktualnie instalowanych tego typu urządzeń w Polsce. Ich dostawcą jest firma Vestas. Wysokość instalacji – do piasty turbiny – będzie wynosić 117 m, natomiast długość łopaty sięgnie 63 m. W najwyższym punkcie, wiatraki osiągną wysokość ok. 180 m nad poziomem terenu.

Prace fundamentowe w specyficznych warunkach

Dotychczas, wszystkie prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. We wtorek, 3 września br. zakończono kolejny etap inwestycji – prace fundamentowe dla siódmego z dziewięciu wiatraków.

Energa zwraca uwagę, że ze względu na specyficzne warunki geologiczne, związane z gruntem antropogenicznym, proces ten wymagał specjalnego podejścia zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa. Fundamenty zostały posadowione na specjalnych konstrukcjach wzmacniających podłoże tj. kolumnach DSM oraz KKS, zaprojektowanych indywidualnie dla każdego wiatraka, w zależności od warunków geologicznych. Na jeden fundament zużywa się ok. 540 m3 betonu oraz 70 ton stali zbrojeniowej. Wykonanie fundamentów w przedstawionej technologii oraz o tak znacznych gabarytach, było sporym wyzwaniem logistycznym przy obowiązku zachowania właściwego reżimu technologicznego.

Już w przyszłym roku moc zainstalowana naszych obiektów OZE wzrośnie o 7%, a w przypadku farm wiatrowych – 13 % w stosunku do obecnie posiadanych. To istotne wsparcie dla krajowego systemu elektroenergetycznego – podkreśla prezes Ksepko.

Montaż kompletnych siłowni wiatrowych przewidziany jest na początku grudnia br., a przeprowadzenie testów wraz z uruchomieniem rozpocznie się na początku 2020 r. Zakończenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie spodziewane jest w II kwartale 2020 r.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Grupa Energa