elektrownia słoneczna na wieżowcach

Elektrownia słoneczna na wieżowcach

O powstaniu elektrowni słonecznej na wrocławskich wieżowcach poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

Blisko trzy tysiące paneli słonecznych zamontowano na 35 dachach wieżowców w stolicy Dolnego Śląska.

To, jak podaje WFOŚiGW, pierwsza taka elektrownia w Polsce, unikalna również w Europie. Instalacje, które czerpią energię ze słońca wsparły fundusze ekologiczne: Narodowy oraz Wojewódzki.

Wrocławska elektrownia słoneczna na wieżowcach dzięki Prosumentowi

Inwestycje trwały 1,5 roku. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe wykorzystała na ten cel łącznie 4,2 mln zł z ogólnopolskiego programu Prosument. W tej kwocie 1,7 mln zł to dotacje a 2,5 mln zł zostało wypłaconych jako pożyczki na preferencyjnych warunkach – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW.

Dzięki inwestycji 15 tys. wrocławian otrzyma tańszy prąd wytworzony przez panele fotowoltaiczne. Energia elektryczna wygenerowana w elektrowni słonecznej zostanie wykorzystana do oświetlenia części wspólnych budynków, zasilania wind, hydroforni i urządzeń elektrycznych. Spółdzielcy odczują oszczędności w swoich portfelach. – Z wyliczeń przedstawionych nam przez spółdzielnię wynika, że pożyczka spłaci się całkowicie po ok. 8-9 latach. W tej chwili oszczędności całkowicie pokrywają ratę pożyczki, po jej spłacie będzie to dla nas już czysty zysk – cieszy się Ewa Koźlik-Kaczkowska, mieszkanka jednego z bloków, na którym zainstalowano panele.

Dzięki wrocławskiej elektrowni zyska również środowisko przyrodnicze, bowiem do atmosfery trafi rocznie mniej o ponad 600 ton CO2.

Wrocławski projekt to obecnie największa w Polsce rozproszona elektrownia wykorzystująca wyłącznie odnawialne źródła energii (OZE). Moc elektrowni wynosi blisko 0,75 MW – zapewnia WFOŚiGW.

Produkcja energii ze źródeł rozproszonych nie wymaga kosztownych nakładów na infrastrukturę, jak linie przesyłowe, stacje transformatorowe i inne urządzenia systemu energetycznego. Daje natomiast bardzo wymierne profity ekonomiczne dla wszystkich spółdzielców, a na dodatek to energia całkowicie czysta – podkreśla Mirosław Lach, przewodniczący rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe (SM). Spółdzielcy już myślą o kolejnych inwestycjach w czystą energię. – Mamy w planach wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzania ciepłej wody. Jesteśmy przekonani, że inwestycje w energię odnawialną to przyszłość – mówi Józef Śnieżek, prezes SM.

Dofinansowanie zadań z programu Prosument, to dobry przykład współpracy w ramach polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, tworzonego przez fundusze ekologiczne. – Z pieniędzy, które przekazał na Dolny Śląsk NFOŚiGW skorzystały także spółdzielnie mieszkaniowe w Legnicy, Miliczu, Jaworze, Zawidowie oraz wspólnota mieszkaniowa w Wałbrzychu – przypomina prezes Kasztelowicz.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

reklama