Elektrownia słoneczna

Elektrownia słoneczna na wrocławskich wieżowcach

Wrocławska Elektrownia Słoneczna (WES) po roku działania zmniejszyła emisję CO2 do atmosfery o 600 ton i wytworzyła o 10% więcej energii elektrycznej niż zaplanowano.

Blisko 3 tys. paneli słonecznych produkuje prąd ze słońca na 35 dachach wieżowców. To największa miejska, rozproszona elektrownia fotowoltaiczna w Polsce i unikatowa w Europie – podkreśla Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

Elektrownia słoneczna na wrocławskich wieżowcach – lepsze wyniki niż zakładano

W związku z uruchomieniem Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej żadnych kosztów nie ponieśli mieszkańcy – podkreśla WFOŚiGW. Przedsięwzięcie wsparły WFOŚiGW oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). – Inwestycje trwały półtora roku. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe przeznaczyła na ten cel łącznie 4,2 mln złotych pochodzących z ogólnopolskiego programu Prosument. W tej kwocie 1,7 mln złotych to dotacje a 2,5 mln złotych to pożyczki wypłacone na preferencyjnych warunkach – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Podczas roku funkcjonowania WES udało się jej wyprodukować o prawie 10% energii elektrycznej więcej niż zakładały prognozy. Dokładnie o 60 tys. kWh. Instalacje miały ograniczyć o 557 ton emisję CO2 do atmosfery, tymczasem zredukowały ją o 600 ton. Z inwestycji korzystają zarówno ludzie, jak i środowisko. Tańszy prąd wytworzony przez panele fotowoltaiczne (o łącznej powierzchni 0,5 ha) otrzymało 15 tys. wrocławian. Energia z OZE została spożytkowana do oświetlenia części wspólnych budynków, zasilenia wind, hydroforni i urządzeń elektrycznych.

Na pracę elektrowni słonecznej wpływa jakość ogniw w panelach fotowoltaicznych, ich łączna powierzchnia oraz liczba słonecznych godzin w ciągu roku. Wyniki, jakie uzyskaliśmy, świadczą o wydajności eko-instalacji i o tym, że obecne warunki atmosferyczne sprzyjają inwestowaniu w fotowoltaikę. Mamy za sobą bardzo słoneczny rok – mówi Marek Dera, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

Nasłonecznienie w naszej strefie klimatycznej od lat rośnie. W kwietniu ubiegłego roku odnotowano we Wrocławiu aż 284,3 słoneczne godziny. Dziesięć lat wcześniej było ich w tym miesiącu 188,2, a w 2001 r. – 150 – zaznacza WFOŚiGW.

Elektrownia słoneczna do rozbudowy

– Udało nam się pozyskać zaskakująco dużo czystej energii w pierwszym roku działania naszej elektrowni. Planujemy rozbudowę elektrowni i kolejne projekty ekologiczne. Chcemy m.in. pilotażowo w czterech budynkach uruchomić pompy ciepła, które, współpracując z panelami fotowoltaicznymi, będą produkowały energię cieplną dla podgrzania wody mówi Józef Śnieżek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

Wrocławska Elektrownia Słoneczna wyprodukowała 760 tys. kWh produkcji energii elektrycznej z OZE. Według prognoz miało to być 700 tys. kWh. Dzięki zastosowaniu paneli roczne koszty zakupu energii wyniosły 120 tys. zł, podczas gdy przed montażem elektrowni słonecznej roczne koszty energii wyniosły 425 tys. zł. Roczna rata spłaty pożyczki wraz z odsetkami wynosi 303 tys. zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

partner merytoryczny