Elektrownia słoneczna

Elektrownia słoneczna na farmie mleczarskiej

Spółka Enefit Green poinformowała o zakończeniu budowy elektrowni słonecznej na największej farmie mleczarskiej w Estonii.

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w skali kraju. Eesti Energia sfinansowała budowę elektrowni, jest jej właścicielem i odpowiada za konserwację instalacji. Wyprodukowaną energię odkupuje od spółki przedsiębiorstwo mleczarskie.

Elektrownia słoneczna – 644 panele fotowoltaiczne

Rozproszone rozwiązania energetyczne oparte na energii słonecznej to ogólnoświatowy trend, który w ostatnich latach zaczął się szeroko rozprzestrzeniać także w Estonii. Portfel produkcji energii elektrycznej Enefit Green jest najbardziej zdywersyfikowany w krajach nadbałtyckich, ponieważ właśnie tam produkujemy energię z wiatru, słońca, biomasy, a także z odpadów komunalnych – mówi Aneo Kärmas z Enefit Green, firmy zależnej od Eesti Energia.

Na elektrownię słoneczną zrealizowaną przez Enefit Green na farmie mleczarskiej składają się łącznie 644 panele słoneczne. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Estonii. Moc systemu wynosi 174 kilowatów (kW), a panele zajmują powierzchnię ponad 1000 m2.

Właściciele farmy mleczarskiej nie musieli angażować wkładu finansowego w budowę instalacji fotowoltaicznej, ponieważ całość kosztów została pokryta przez inwestora, czyli Enefit Green. Przedsiębiorstwo kupuje od Enefit Green energię elektryczną na własne potrzeby po stałej cenie. Energia elektryczna wytwarzana ze słońca pokryje około 15% rocznego zużycia energii farmy mleczarskiej i większość konsumpcji w okresie letnim.

W Polsce Eesti Energia za pośrednictwem Enefit Polska pod koniec roku poszerzyła działalność o obszar odnawialnych źródeł energii (OZE) i w ciągu najbliższych miesięcy również zapowiada inwestycje w fotowoltaikę, m.in. w formie pilotażowej sprzedaży instalacji fotowoltaicznej (PV) dla potencjalnych wytwórców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasze plany na polskim rynku OZE dotyczą dwóch obszarów: pierwszy to samodzielne inwestycje w źródła. Poszukujemy projektów, które moglibyśmy przejąć i w ten sposób aktywnie wejść na rynek. Drugi obszar to właśnie sprzedaż instalacji PV dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Na ten moment będziemy jednak dostawcą rozwiązań, ale właścicielami infrastruktury będą nasi partnerzy – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit Polska.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Enefit Polska

reklama