Elektrownia fotowoltaiczna

Firma International Company z Głogoczowa (woj. wielkopolskie) podpisała umowę (30 czerwca br.) o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jej przedmiotem była dotacja w wysokości 4,6 mln zł dla inwestycji pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MWp w miejscowości Ostrzeszów”. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”.

W ramach przedsięwzięcia powstanie elektrownia fotowoltaiczna, działająca w oparciu o usytuowane na gruncie panele. Do budowy instalacji wykorzystane zostaną moduły pokrystaliczne i inwertery trójfazowe. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu środowiska, a szacowana redukcja emisji CO2 wynosi ponad 1,1 tony na rok.

Całkowity Koszt projektu to ponad 9 mln zł.

Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl

 

Partner Portalu

Partner Portalu