Elektrownia fotowoltaiczna zasila oczyszczalnię ścieków

Elektrownia fotowoltaiczna zasila oczyszczalnię ścieków

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Unieście zakończyła się budowa instalacji fotowoltaicznej, która jest głównym źródłem zasilania dla obiektu – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW). Proekologiczna inwestycja spółki Ekoprzedsiębiorstwo Mielno została dofinansowana przez WFOŚiGW.

Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW elektrownia fotowoltaiczna zasila oczyszczalnię ścieków

Jak podaje Fundusz, elektrownia fotowoltaiczna zasila oczyszczalnia ścieków, zajmuje powierzchnię 1383 m2 i składa się z 850 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 263,5 kWp. Zostały one zamontowane na gruncie na specjalnych wspornikach. Panele zainstalowano na konstrukcji w taki sposób, że są pochylone w kierunku południowym pod kątem 30 stopni.

Planowany uzysk energii elektrycznej ze słońca, czyli odnawialnego źródła energii (OZE), w ciągu roku wynieść ma 153 MWh. Koszt całkowity inwestycji to ponad 1 mln zł, z czego 0,5 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Jak zaznacza Fundusz, jest to kolejny projekt realizowany przez Ekoprzedsiębiorstwo przy wsparciu finansowym udzielonym przez WFOŚiGW. Na przykład w czerwcu br. została otwarta zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Unieściu, a WFOŚiGW udzielił beneficjentowi preferencyjnej pożyczki w wysokości ponad 7,5 mln zł na uzupełnienie wkładu własnego.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl

fot. WFOŚiGW w Szczecinie

reklama