Elektrownia fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków w Koszalinie

Warta 3,36 mln zł (0,73 mln euro) elektrownia fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków w Koszalinie od ponad miesiąca zapewnia nieprzerwane dostawy czystej energii, pomagając miastu w obniżeniu rosnących kosztów energii elektrycznej dostarczanej z sieci – informuje firma Photon Energy.

Firma dodaje, że w skład konsorcjum, kierowanego przez firmę RenCraft, weszła także spółka Photon Energy Solutions, zajmująca się projektowaniem instalacji, dostawą oraz montażem urządzeń. Właśnie ta firma dostarczyła technologię i zbudowała elektrownię fotowoltaiczną (PV) o mocy 0,95 MWp dla oczyszczalni ścieków zarządzanej przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie.

Photon Energy Solutions zakontraktowana do zaprojektowania i budowy elektrowni PV będzie również świadczyć usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym wynoszącym 60 miesięcy od daty uruchomienia instalacji.

Elektrownia fotowoltaiczna dla oczyszczalni

Jesteśmy bardzo zadowoleni z sukcesu projektu zrealizowanego w Koszalinie. Nasze rozwiązania w zakresie energii słonecznej, umożliwiające niezawodne dostawy czystej energii dla obiektów miejskiej infrastruktury, wielokrotnie potwierdziły swoją skuteczność. Dostarczona instalacja nie tylko zapewnia zrównoważone rozwiązanie dla lokalnej oczyszczalni ścieków, ma również zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dostaw energii z sieci – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Był to trudny projekt z uwagi na wysokie wymagania klienta oraz proces realizacji w czasie trwania pandemii COVID-19. Pomimo to, wraz z zespołem Photon Energy, udało nam się dostarczyć unikalne rozwiązania, począwszy od nietypowego układu elektrowni fotowoltaicznej (instalacja wschód-zachód), poprzez najnowocześniejszy system interfejsów zasilania sieci średniego napięcia, aż po zastosowanie opartego na chmurze systemu SCADA w celu optymalizacji automatycznego zużycia wytworzonej energii – powiedział Przemysław Kowalski, prezes RenCraft.

Firma zaznacza, że jest to czwarty projekt zrealizowany wspólnie przez Photon Energy i RenCraft. Pierwsza instalacja fotowoltaiczna o mocy 311 kWp, służąca do zasilania oczyszczalni ścieków i przedsiębiorstwa wodociągowego w Rudzie Śląskiej, została uruchomiona w 2012 r. Była to wówczas największa dachowa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Sal Multirotor

Reklama

Partner Portalu

Reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny