Elektrownia fotowoltaiczna

Elektrownia fotowoltaiczna dla centrum handlowo-usługowego

Elektrownia fotowoltaiczna z unijnym wsparciem. Ponad 1,1 mln zł otrzyma spółka Centrum Handlowo-Usługowe Manhattan w Szczecinie na budowę elektrowni fotowoltaicznej – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ).

Jak zaznacza urząd marszałkowski, przyznane dofinansowanie to efekt rozstrzygniętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pod koniec lutego br., konkursu z działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Elektrownia fotowoltaiczna z unijnym dofinansowaniem

Cieszę się, że o dofinansowanie starały się podmioty z różnych przestrzeni. Pokazujemy, że w szczególności fotowoltaika może przyczyniać się do zmniejszania ujemnego bilansu energetycznego w każdej infrastrukturze zarówno tej publicznej, jak i prywatnej. Maksymalnie wykorzystujemy unijne możliwości, aby dzięki różnym inwestycjom w OZE chronić środowisko czy powietrze, którym codziennie oddychamy – podkreślił Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Jak podaje UMWZ, wartość całkowita inwestycji to blisko 4 mln zł. Na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej 309,92 kWp przeznaczone zostanie dofinansowanie w wysokości ponad 1,1 mln zł. Elektrownia zostanie zamontowana na wiatach zadaszenia parkingu przy ul. Staszica w Szczecinie. Energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne od kwietnia do października ma zabezpieczyć w całości potrzeby przedsiębiorstwa.

W efekcie realizacji projektu przewidywany jest roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 227,54 ton CO2. Produkcja energii elektrycznej z nowej instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE) wynieść ma 273,81 MWhe/rok, a zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2019 r.

Urząd Marszałkowski podkreśla, że dofinansuje ponad 100 inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę czy modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną z OZE. W tej puli będą instalacje na biomasę, biogaz i energię słoneczną. Po wsparcie sięgnęły samorządy lokalne, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej oraz parafie.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny