Elektromobilność w polskich miastach?

Ministerstwo Rozwoju, przy współpracy z Ministerstwem Energii, opracowało założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Obejmuje on m.in. kompleksowy program wprowadzenia na ulice polskich miast autobusów elektrycznych.

 W Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pokazaliśmy pięć filarów wzrostu gospodarczego Polski. Pierwszym z nich jest reindustrializacja. Ogłaszany dziś Plan Rozwoju Elektromobilności jest jednym z ważnych elementów tego filaru. Do roku 2025 chcemy zbudować silny przemysł autobusów elektrycznych. Planujemy stworzyć rynek e-autobusów o wartości dodanej 2,5 mld zł rocznie – zapowiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju.  Wspierając elektromoblilność nie tylko stawiamy na polską myśl techniczną czy potencjał drzemiący w młodych naukowcach. Stawiając na e-mobliność świadomie wybieramy bardziej zrównoważony rozwój. Rozwój odpowiedzialny.

 

Polska myśl techniczna

 

Podczas konferencji w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zaprezentowano m.in. program e-Bus, którego celem jest stworzenie polskiego autobusu elektrycznego. Jego kluczowe komponenty to bateria, falownik, układ napędowy oraz infrastruktura ładująca, które będą produkowane w kraju przy wsparciu rodzimego potencjału naukowo-badawczego.  Dziś tworzymy warunki i wysyłamy impuls do polskiej branży motoryzacyjnej, żeby zajęła mocną pozycję na nowo tworzącym się rynku  podkreślała Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

 

Środki na ten cel będą pochodziły z Funduszy Europejskich, Polskiego Funduszu Rozwoju, a także od partnerów przemysłowych.

 

W kolejnych krokach planowane jest ogłoszenie konkursów z zakresu B+R, zaproszenie firm do udziału w projekcie oraz wybór miast pilotażowych.

 

Samochód elektryczny z wodorowym magazynem energii

Konferencji towarzyszyła wystawa osiągnięć Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej z zakresu szeroko rozumianej elektromobilności. Przedstawiono także samochód elektryczny z wodorowym magazynem energii. HYDROCAR PREMIER jest projektem zrealizowanym wspólnie przez Riot Technologies – firmę spin-off Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Samochód jest unikatową konstrukcją opracowaną przez zespół inżynierów i naukowców, przy współpracy z wieloma firmami zewnętrznymi. Jest to prototyp dwuosobowego sportowego samochodu typu roadster wyposażonego w napęd elektryczny. Energia do poruszania się samochodu zmagazynowana jest w dwóch rodzajach akumulatorów oraz w specjalnie zaprojektowanym magazynie wodoru. Budowa auta z napędem wodorowym zrealizowana została jako demonstrator technologii w ramach projektu finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Na podstawie: www.mr.gov.pl

Fot. MR

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny