Elektromobilność w miastach średniej wielkości

Elektromobilność w miastach średniej wielkości

Grupa PGE poinformowała, że wchodzi na rynek ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych.

Po stacji ładowania w Łodzi, uruchomiono stację ładowania w Krynicy-Zdroju, a wkrótce kierowcy będą mogli naładować samochody elektryczne również w Siedlcach, Rzeszowie i w Lądku-Zdroju – informuje o swoich dokonaniach w tym obszarze Grupa PGE.

Elektromobilność w miastach średniej wielkości – Grupa PGE wchodzi w nowy rynek

Spółka zapowiada, że do końca września będzie dysponować łącznie 25 punktami ładowania o całkowitej mocy 344 kW.

PGE Nowa Energia, spółka należąca do Grupy PGE, stawia kolejne stacje ładowania i zachęca jednostki samorządu terytorialnego (JST) do współpracy przy projekcie „e-Mobility”. Szczególne miejsce na mapie stacji ładowania PGE będą zajmować regiony uzdrowiskowe. Grupa PGE, za pośrednictwem tej spółki, stawia na jeszcze bliższą i bardziej intensywną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

PGE chce wspólnie z samorządami rozwijać infrastrukturę ładowania oraz tworzyć system zachęcający podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych. Grupa przekonuje, że prowadzi aktywne działania tym obszarze – uruchomiła stację ładowania w galerii handlowej w Łodzi, a także zainstalowała pięć stacji ładowania w Siedlcach. Tam też poprowadzi pilotażowy program elektromobilności testowany na infrastrukturze miasta średniej wielkości.

Grupa wchodzi także na lokalne rynki terenów uzdrowiskowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniać muszą określone normy środowiskowe, w tym te dotyczące jakości powietrza i natężenia hałasu. Pierwsza taka stacja ładowania uruchomiona została kilka dni temu w Krynicy-Zdroju, a kolejna stanie w Lądku-Zdroju.

Projekty w Łodzi, Siedlcach i Krynicy-Zdroju to dopiero początek naszej współpracy z władzami samorządowymi miast z całej Polski. Testowanie projektu w miastach różnej wielkości i o różnorodnej specyfice umożliwia nam wypracowanie optymalnego kształtu współpracy i przyczynia się do udoskonalania oferty skierowanej do klientów. Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych rozwijaniem u siebie infrastruktury elektromobilności – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

Do końca września 2018 r. PGE Nowa Energia ma dysponować 25 punktami ładowania, w tym 14 o mocy 22 kW. Ma to dać spółce 10% udziału w rynku. Całkowita moc ładowania wszystkich stacji wyniesie 344 kW. To jednak nie koniec, bowiem do końca tego roku spółka planuje podwojenie liczby punktów ładowania.

Elektromobilność i poprawa jakości powietrza

Elektromobilność jest dla nas szansą na wejście w nowe obszary biznesu i pozyskanie perspektywicznych źródeł przychodu, co spełnia cele naszej zaktualizowanej strategii. Ten megatrend wpisuje się także w rządową Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą aktywnie, m.in. poprzez prowadzone procesy legislacyjne, wspiera Ministerstwo Energii. Dodatkowo zwiększenie dostępności aut elektrycznych wpłynie w sposób istotny na poprawę jakości powietrza w polskich miastach, w czym chcemy mieć swój udział – przekonuje Henryk Baranowski, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE informuje, że inicjuje rozmowy z władzami samorządowymi z całej Polski w zakresie ustalenia możliwości i warunków współpracy przy projekcie „e-Mobility”, ze szczególnym uwzględnieniem ulokowania stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenach publicznych należących do samorządów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Grupę PGE

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny

 

partner medialny