Elektromobilność w Gdańsku

Elektromobilność w Gdańsku – ruszyły konsultacje społeczne

Mieszkańcy Gdańska mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych na temat projektu strategii rozwoju elektromobilności w mieście do 2035 r. Swoje sugestie i uwagi mogą zgłaszać zarówno podczas dwóch spotkań on-line, za pomocą ankiety oraz mailowo i listownie. Konsultacje społeczne potrwają do 16 czerwca br.

Identyfikacja i diagnoza potrzeb mieszańców Gdańska

Jak zaznacza Urząd Miejski w Gdańsku (UM), celem konsultacji społecznych jest identyfikacja i diagnoza potrzeb mieszkanek i mieszańców Gdańska związanych z elektromobilnością, a także zebranie opinii na temat projektu “Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035”.

Priorytetem strategii rozwoju Gdańska są mieszkańcy. Chcemy by gdańszczanki i gdańszczanie mieli realny wpływ na decyzje podejmowane w mieście. Naszą wizją jest miasto skupiające ludzi wspólnie kształtujących przyszłość, dlatego zachęcam do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach. Chcemy poznać Wasze zdanie – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Jak zaznacza UM, temat elektromobilności coraz częściej pojawia się w mediach i w codziennych rozmowach. Samorządy inwestują nie tylko w zeroemisyjną flotę pojazdów komunikacji miejskiej, ale również w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Nowe obowiązki w zakresie wspierania rozwoju elektromobilności nakłada na nie Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r.

Elektromobilność w Gdańsku ma pomóc w poprawie jakości powietrza

Celem rozwoju elektromobilności w Gdańsku jest przede wszystkim poprawa czystości powietrza oraz zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców. Ma to długofalowo wpłynąć na zdrowie mieszkańców, jakość ich życia oraz atrakcyjność turystyczną miasta – podkreśla magistrat.

Urzędnicy miejscy wyliczają także działania mające na celu rozwój elektromobilności w Gdańsku. Należy do nich stworzenie zeroemisyjnej floty autobusów, zachęcanie i umożliwienie poruszania się w sposób zrównoważony, czyli z wykorzystaniem transportu publicznego, rowerowego czy carsharingu i aut niskoemisyjnych, rozbudowa systemu miejskiego roweru elektrycznego, a także wykorzystywanie aut z napędem nisko- lub zeroemisyjnym we flocie UM w Gdańsku.

Elektromobilność wpisuje się w obszary strategicznego rozwoju Miasta Gdańska. Jest następnym krokiem do zrównoważonego transportu. Gdańsk jest miastem wzorcowym, jeżeli chodzi o transport rowerowy, co nas bardzo cieszy. Teraz naszym priorytetem jest zwiększenie potencjału elektromobilności oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z jej rozwiązań – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Elektromobilność w Gdańsku – formy konsultacji

Jak zaznacza UM, w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogą wziąć udział w spotkaniu online, które odbędzie się w środę 3 czerwca. Konsultacje realizowane będą również w formule ankiety oraz poprzez formularz uwag, który udostępniony jest na stronie internetowej www.gdansk.pl.

Gdański magistrat podkreśla, że ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada na stolicę woj. pomorskiego obowiązki, które można podzielić na dwa obszary: zeroemisyjny tabor autobusów publicznego transportu zbiorowego oraz dostęp mieszkańców do ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie w Gdańsku istnieją 52 ogólnodostępne punkty sieci ładowania pojazdów elektrycznych, a 21 jest w budowie.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama