Elektromobilność w Katowicach

Elektromobilność rozwijana w Katowicach

Urząd Miasta Katowice (UM) informuje, że jeszcze w tym roku w Katowicach pojawią się ładowarki pojazdów elektrycznych.

Trwa podpisywanie umów na dzierżawę nieruchomości pod lokalizację stacji ładowania na terenie Katowic. Pierwsze stacje w rejonie ul. Góreckiego pojawią się jeszcze w listopadzie tego roku – podaje katowicki magistrat.

Elektromobilność w Katowicach – umowy z dwiema spółkami

Dotychczas Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM) zawarł umowy z dwiema spółkami – GreenGoo (spółka celowa firmy Transporters) oraz Magenta Grupa Tauron na okres trzech lat. Spółka GreenGoo wybuduje 10 ładowarek, natomiast Magenta Grupa Tauron – 19 stacji. Obie firmy na uruchomienie usługi ładowania mają czas do lutego 2020 r. Jednak zgodnie z warunkami postępowania, pierwsze trzy stacje ładowania (przy ul. Góreckiego) mają zostać uruchomione do 19 listopada br., jeszcze przed COP24 przez Magentę Grupa Tauron.

Działania na rzecz rozwoju elektromobilności w Katowicach sięgają 2010 roku, kiedy zostaliśmy partnerem międzynarodowego projektu Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie w ramach programu URBACT II. Powstał wówczas Lokalny Plan Działania, którego efektem był zakup elektrycznego samochodu służącego do celów promocyjnych, a także opracowanie karty pojazdu elektrycznego dla mieszkańców Katowic i testowanie autobusów z alternatywnymi napędami. Postanowiliśmy, jako pierwsze miasto w Polsce, przeprowadzić kompleksowe postępowanie na dzierżawę nieruchomości pod lokalizację 61 punktów ładowania, czyli 30 stacji ładowania. Do końca 2020 r. powstanie 100 punktów ładowania – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

115 punktów ładowania samochodów elektrycznych

Jak informuje UM, obecnie na terenie miasta funkcjonują ogólnodostępne stacje ładowania zlokalizowane na terenach prywatnych, stanowiące łącznie siedem punktów ładowania oraz kilka ładowarek prywatnych podmiotów wykorzystywanych do własnych potrzeb, a także 4 superchargery Tesli. Kolejne 22 stacje na terenach prywatnych są obecnie w trakcie budowy przez Magenta Grupa Tauron. Sumując wszystkie ogólnodostępne punkty ładowania w mieście, które powstaną w tym i przyszłym roku – będzie to ok. 115 punktów. Można założyć, że w styczniu 2020 r., Katowice będą najbardziej zelektryfikowanych pod tym względem miastem w Polsce – zaznacza UM.

Przygotowania do ogłoszenia postępowania trwały blisko rok. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie, a także ilość infrastruktury na terenach prywatnych oraz zainteresowanie prywatnych podmiotów budową stacji ładowania, przeprowadzono prace mające na celu wytypowanie nieruchomości miejskich, na których będzie możliwe i zasadne ulokowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. – Wybraliśmy 65 takich potencjalnych miejsc, które skonsultowaliśmy z Tauronem Dystrybucja pod względem możliwości przyłączenia ładowarek do sieci elektroenergetycznej oraz dostępnej mocy, co było tak naprawdę głównym i ostatecznym determinantem w tym wyborze. W efekcie wybraliśmy 26 nieruchomości, na których powstanie 30 stacji ładowania. Będą się one znajdowały w śródmieściu, przy centrach przesiadkowych, w okolicach najważniejszych budynków użyteczności publicznej oraz na terenach osiedli mieszkaniowych – po 2 szt. Os. Tysiąclecia, Os. Paderewskiego i Os. Radockiego oraz 1 szt. na Os. Gwiazdy – mówi Magdalena Kolka, zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów UM.

Na początek ładowanie za darmo

Dzierżawcy, jako operatorzy infrastruktury ładowania, odpowiadają za przyłączenie stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej, koszty jej instalacji oraz serwisowania i utrzymania. Opłaty mogą natomiast pobierać za świadczenie usługi ładowania. Warunki cenowe dzierżawy nieruchomości utrzymano na poziomie 0,30 zł/1 m2/mies., aby zachęcić firmy do zainwestowania w infrastrukturę. Roczne przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości wyniosą: 4,32 tys. zł, natomiast trzyletnie 13,96 tys. zł. Koszt oznakowania pionowego i poziomego to ok. 35 tys. zł – środki zostały zabezpieczone w budżecie MZUiM.

Jak zaznacza katowicki magistrat, obie firmy deklarują wprowadzenie bezpłatnej usługi ładowania przez pewien okres, po uruchomieniu ładowarek.

Cieszymy się, że Miasto Katowice po blisko rocznych konsultacjach powierzyło nam możliwość zainstalowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych co doprowadziło do zawarcia umowy pomiędzy naszą spółką GreenGoo, a MZUiM. Projekt GreenGoo realizujemy już od 2015 roku budując infrastrukturę na terenach prywatnych, w tym w centrach handlowych i uczelniach wyższych, a teraz Miasto Katowice dołączy do naszego ekosystemu. Realizowana przez nas inwestycja nie ogranicza się jedynie do budowy infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, ale składa się z kilku przemyślanych zadań, które wprowadzone równolegle będą odpowiedzią na potrzeby rynku elektromobilności, użytkowników pojazdów BEV oraz mieszkańców regionu – mówi Tomasz Jędrusik, dyrektor działu handlowego firmy Transporters.

Dyrektor Jędrusik dodał także, że wspomniane zadania to zarówno instalacja stacji ładowania na 10 starannie wybranych lokalizacjach na terenie miasta Katowice, zapewnienie mieszkańcom oraz turystom samochodów elektrycznych w formie car-sharingu jak również dostarczenie rozwiązania teleinformatycznego, którego na rynku brakuje. Przedstawiciel firmy zapowiada także szereg funkcji, które będą uruchamiane dla użytkowników. Będą to m.in.: możliwość znalezienia najbliższej ładowarki wraz z odczytem jej statusu (dostępna, zajęta, serwis), możliwość rezerwacji ładowarki w wybranym terminie i godzinie, możliwość znalezienia samochodu BEV do wynajmu „na minuty” i dokonanie jego rezerwacji oraz wynajmu. Ponadto dostępne będzie dokonanie płatności w ramach transakcji bezgotówkowych oraz wiele innych możliwości, które będą udostępniane w ramach rozbudowy aplikacji.

Rozwój wypożyczalni samochodów elektrycznych

Zanim jednak w pełni zacznie funkcjonować system, będzie można skorzystać z pierwszych stacji pilotażowych, które pojawią się w listopadzie tego roku – zapewnia UM. Budowa sieci ładowarek pozwoli również na rozwój usługi wypożyczania samochodów elektrycznych na minuty (car-sharing), co może nastąpić jeszcze w tym roku. Obie wybrane w postępowaniu firmy, oprócz budowy ładowarek, chcą wdrożyć plany związane z udostępnieniem elektrycznych samochodów w opcji wypożyczania ich na minuty – zaznacza katowicki magistrat.

Chcemy, by goście grudniowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach mieli możliwość korzystania z usługi car-sharingu opartej całkowicie o samochody elektryczne. W dłuższej perspektywie, dążymy do tego, by TAURON oferował zewnętrznym podmiotom budowę infrastruktury oraz kompleksowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne dla rozwoju elektromobilności – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Projekt budowy sieci ładowarek wpłynie pozytywnie na możliwość rozwoju floty pojazdów elektrycznych na terenie miasta, poprzez stworzenie warunków technicznych do podjęcia decyzji o zakupie tego typu, bezemisyjnych pojazdów przez osoby prywatne oraz firmy. Obecnie w Katowicach zarejestrowane są 73 pojazdy elektryczne (w tym 17 motorowerów, trzy motocykle i dwa czterokołowce – quady). Powyższe inicjatywy, w połączeniu ze stopniową wymianą taboru Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice na napęd elektryczny w znacznym stopniu przyczynią się do rozwoju elektromobilności oraz rozszerzenia wachlarza działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Katowicach – podkreśla UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. GreenGoo

partner merytoryczny