Elektromobilna ankieta Rybnika

Elektromobilna ankieta Rybnika

Urząd Miasta Rybnika (UM) zaprasza do wypełnienia ankiety na temat potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie Miasta.

Elektromobilna ankieta Rybnika pomoże wytyczyć kierunek rozwoju transportu

Jak zaznacza UM, elektromobilna ankieta Rybnika przygotowana została w związku z otrzymanym przez Miasto Rybnik dofinansowaniem na opracowanie strategii elektromobilności oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem tego dokumentu. Ankieta będzie aktywna do 21 lutego br., a jej wypełnienie ma zajmować ok. 10 minut.

Rybnicki magistrat tłumaczy przy tym, że elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest to szereg działań mających na celu rozpowszechnienie stosowania pojazdów elektrycznych oraz zasilanych innymi rodzajami paliw, na przykład ciekłym (LNG) lub sprężonym gazem ziemnym (CNG), zarówno w komunikacji publicznej, jak i prywatnej, ładowanych przy pomocy stacji ładowania zlokalizowanych w miejscach publicznych lub na terenie prywatnych posesji.

Według UM, elektromobilność to także promowanie przemieszczania się zeroemisyjnymi środkami transportu, jak np. rower lub hulajnoga oraz wszelkie działania podjęte w celu ograniczenia hałasu komunikacyjnego i emisji szkodliwych substancji pochodzących ze spalin samochodowych.

Magistrat zapowiada, że odpowiedzi na pytania z ankiety posłużą do poznania obszarów, w których będzie możliwy rozwój nowoczesnych i niskoemisyjnych form komunikacji. Będą również stanowiły wkład w planowanie dalszego rozwoju miasta i zmiany w polityce transportowej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama