Elektro Parki

„Elektro Parki” i 16 mln zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przekaże parkom narodowym 16 mln zł na realizację programu priorytetowego pn. „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”. Dotacja ma być przeznaczona na zakup samochodów elektrycznych, stacji oraz punktów ładowania. Umowy, które dotyczą finansowania zostały podpisane 4 listopada 2022 r.

Z myślą o przyrodzie i turystach odwiedzających parki

– Dzięki podpisanym dziś umowom polskie parki narodowe otrzymają łącznie 16 mln zł na zakup cichych i zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych. To ważne wsparcie udzielane z myślą o przyrodzie i turystach odwiedzających parki. Dzięki temu nie tylko zostanie ograniczone zanieczyszczenie powietrza, ale również poprawi się komfort pracy służb parkowych i zmniejszy się poziom hałasu – podkreśliła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Wdrożenie programu „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych” ma na celu ograniczenie zanieczyszczenie powietrza, zmniejszenie zużycia paliw emisyjnych, a także upowszechnienie wiedzy na temat elektromobilności i korzyści, które przynosi ona zarówno ludziom, jak i środowisku – wskazuje NFOŚiGW.

Zasoby przyrodnicze parków narodowych, stanowią ważny element ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce, dlatego musimy starać się ograniczyć emisję szkodliwych związków na tych terenach – zaznaczył Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW. Wiceszef Funduszu dodał: – W efekcie realizacji programu „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych” już w przyszłym roku parki narodowe otrzymają 79 nowych, elektrycznych i cichych pojazdów zeroemisyjnych.

„Elektro Parki” i plan zakupu 79 „elektryków”

Parki narodowe zamierzające kupić pojazdy zeroemisyjne, ubiegały się w Narodowym Funduszu o bezzwrotne dotacje. Kwota alokacji dla wspomnianego programu wynosi 16 mln zł pochodzących z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Dzięki dofinansowaniu zostanie zakupionych 79 pojazdów elektrycznych (samochodów osobowych, minivanów i SUV-ów) oraz 41 punktów i stacji ładowania do ich zasilania, a także łódź z napędem elektrycznym.

Umowy zostały podpisane 4 listopada br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przez minister Moskwę, Małgorzatę Golińską, wiceminister klimatu i środowiska oraz Sławomira Mazurka, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Elektro Parki” będzie realizowany w latach 2022-2023. Parki narodowe otrzymają z NFOŚiGW dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych na zakup fabrycznie nowych pojazdów o napędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem. Górną granicą wartości zakupu będzie 170 tys. zł dla „osobówek” i minivanów oraz 270 tys. zł dla SUV-ów. Pułap 90% kosztów kwalifikowanych ma dotyczyć również dotacji na zakup, budowę i montaż punktów i stacji ładowania.

Samochody zeroemisyjne oraz punkty i stacje ładowania wykorzystywane w parkach narodowych zostaną w specjalny sposób oznakowane. Ma to być dodatkowy element promowania w polskim społeczeństwie idei elektromobilności i troski o jakość powietrza w naszym kraju – zaznacza NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu