Eksperyment miejski City Lab

Eksperyment miejski City Lab wystartował w stolicy

W Warszawie ruszył eksperyment miejski City Lab, w którym poszukiwane są sposoby na zmniejszenie zużycia energii w codziennym życiu. W eksperymencie bierze udział 12 warszawskich gospodarstw domowych. Inicjatywa jest częścią międzynarodowego projektu SONNET – Innowacje Społeczne w Transformacji Energetycznej – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM).

Eksperyment miejski City Lab – jego cel i przebieg

Jak zaznaczył stołeczny magistrat, celem projektu jest włączenie mieszkańców w kreowanie innowacji energetycznych. Eksperyment polega na mierzeniu zużycia energii i warunków panujących w pomieszczeniach w 12 gospodarstwach domowych na terenie Warszawy. Uczestnicy będą w stałym kontakcie z wykonawcą i partnerem projektu, którzy zbadają m.in. zmiany nawyków i zachowań wpływających na bardziej efektywne wykorzystanie energii.

W pierwszej fazie projektu u mieszkańców zostanie zainstalowana aparatura, która będzie mierzyła zużycie energii oraz czynniki wpływające na klimat pomieszczeń – stężenie dwutlenku węgla, wilgotność i temperaturę. Na kolejnym etapie uczestnicy eksperymentu otrzymają zalecenia dotyczące mniejszego zużycia energii. Ostatnia faza projektu będzie polegać na pracy analitycznej – zespół naukowy opracuje zebrane dane i przedstawi wypracowane wnioski i rozwiązania. Dzięki danym i wszystkim innym informacjom, które zostaną zebrane podczas eksperymentu, pozyskana zostanie wiedza o tym jak zużywać mniej energii w domach w skali całego miasta.

Eksperyment miejski City Lab – w ramach międzynarodowego projektu

Warszawa zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 roku, a efektywność energetyczna jest absolutnie kluczowa dla obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Właśnie dlatego wspólnie z mieszkańcami pracujemy nad tym jak lepiej wykorzystywać energię w mieście. W 2020 roku przeprowadziliśmy Warszawski Panel Klimatyczny, który skupiał się na temacie efektywności energetycznej. Projekt SONNET jest kolejnym krokiem na drodze do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych przez Warszawę – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w UM.

Eksperyment miejski City Lab prowadzony jest w ramach międzynarodowego projektu SONNET. Eksperyment jest realizowany przez m.st. Warszawę we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego (partner naukowy) i firmą Naatu Operator (wykonawca). Jego celem jest poszukiwanie i wspieranie społecznych innowacji w korzystaniu z energii. Projekt „SONNET – Innowacje społeczna w transformacji energetycznej” otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 837498 – podał stołeczny magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)