Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej ciepłowni dofinansowana

Ciepłownia w Sierpcu zostanie zmodernizowana dzięki umowie podpisanej 28 września 2023 r. Umowę podpisali Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i Ciepłownia Sierpc. Poprawa efektywności energetycznej ciepłowni zostanie przez NFOŚiGW wsparta kwotą ponad 7,3 mln zł dotacji i ponad 7,3 mln zł pożyczki.

Jak poinformował Fundusz, cel ogólny przedsięwzięcia polega na poprawie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szczególnie szkodliwych zanieczyszczeń. Kolejnym celem jest wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej.

Poprawa efektywności energetycznej ciepłowni – jakie prace zostaną wykonane?

W ramach projektu wykonane zostaną instalacja pomp ciepła (2 x 0,243 MWt) oraz budowa dedykowanej dla pomp ciepła instalacji fotowoltaicznej (200 kW). Elementem inwestycji będzie też budowa magazynu ciepła (2,5 MWh i pojemności wodnej 50 m3). Zostanie wymienionych sześć odcinków kanałowej sieci ciepłowniczej (2,188 km) na rurociągi preizolowane i system alarmowy. Wymieniona zostanie instalacja technologiczna pompowni sieciowej i 20 istniejących węzłów cieplnych. Zmodernizowana natomiast zostanie instalacja odpylania spalin dla dwóch kotłów węglowych WR-10.

Wdrożenie inwestycji jest uzasadnione pod względem technicznym, środowiskowym oraz ekonomicznym i społeczno-gospodarczym. Zaplanowane zadania inwestycyjne przyczynią się do obniżenia emisji do środowiska, w szczególności w zakresie CO2, NO2, SO2 i pyłów. Inwestycja ma też zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła. Ma też pomóc w zapewnieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa ciepłowniczego zgodnie z przyszłymi normami środowiskowymi. Działanie ma również pozwolić na oferowanie ciepła użytkownikom systemu ciepłowniczego po przystępnych cenach. Efektem inwestycji ma być także obniżenie zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na węgiel, oraz zmniejszenie uzależnienia od zakupu paliw. W wyniku wykorzystania do produkcji energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej, a do produkcji ciepła – pomp ciepła – ma zostać zapewnione bezpieczeństwo dostaw energii na lokalnym rynku.

Kiedy podpisano umowę?

Szacowany roczny spadek emisji dwutlenku węgla to niemal 10,9 Mg. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 273,3 MWh/rok – zapowiedział NFOŚiGW.

Umowa została podpisana 28 września 2023 r. w siedzibie Ciepłowni Sierpc przez Sławomira Mazurka, wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz przedstawicieli beneficjenta. To Rafał Wiśniewski, prezes Zarządu Ciepłowni Sierpc i Piotr Tyndorf, przewodniczący Rady Nadzorczej Ciepłowni Sierpc.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu