zwiększenie efektywności energetycznej

Zwiększenie efektywności energetycznej produkcji ze wsparciem EBI

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Grupa Maspex podpisały umowę opiewającą na 42 mln euro na modernizację zakładów produkcyjnych. Inwestycje będą obejmować m.in. zastosowanie paneli fotowoltaicznych, zwiększenie efektywności energetycznej produkcji oraz oczyszczalnię ścieków.

42 mln euro m.in. na poprawę efektywności energetycznej

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił finansowania w wysokości 42 mln euro Grupie Maspex. Wsparcie zostanie przeznaczone na prace inwestycyjne w zakładach produkcyjnych Grupy Maspex. Między innymi na modernizację systemów energetycznych oraz budowę oczyszczalni ścieków, na poprawę efektywności energetycznej, produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling wykorzystanej wody. Nowe finansowanie jest kontynuacją trzech poprzednich umów EBI z Grupą Maspex o łącznej wartości 211 mln euro.

Cieszę się, że kontynuujemy naszą współpracę z Grupą Maspex. Inwestowanie w nowoczesne i przyjazne dla klimatu procesy produkcyjne zwiększa nie tylko zdolności produkcyjne Maspex, ale także wzmacnia jej konkurencyjność na bardzo wymagającym rynku UE powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Grupa Maspex deklaruje kontynuację zrównoważonego rozwoju, inwestując w postęp technologiczny w zakresie efektywności energetycznej i surowcowej. Inwestycje zostaną przeprowadzone w zakładach produkcyjnych w Polsce i Rumunii, w regionach objętych polityką spójności Unii Europejskiej (UE).

Cieszymy się, że kolejne inwestycje realizowane w naszej Grupie będą mogły być wspófinansowane ze środków otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kontynuacja partnerstwa między EBI a Maspex podkreśla zaufanie i silne relacje między naszymi instytucjami. Wyrażamy również nadzieję na dalszą owocną współpracę w przyszłości. powiedział Rafał Gruszeczka, dyrektor finansowy Grupy Maspex.

Cel finansowania: powstrzymanie zmiany klimatu

W 2023 r. finansowanie projektów wspierających powstrzymanie zmiany klimatu stanowiło 55% ogólnego finansowania EBI. Spełniało to zobowiązanie banku, jako banku klimatu UE, do przeznaczenia co najmniej 50% zasobów na działania na rzecz klimatu. Finansowanie „zielone” dla Polski wzrosło z 49% ogólnego finansowania w 2022 r. do 52% w 2023 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

Fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu