Wsparcie efektywności energetycznej

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) poinformował, że podpisał umowę z firmą Jeronimo Martins Polska (JMP), właścicielem sklepów Biedronka. Umowa dotyczy finansowania efektywności energetycznej we wszystkich sklepach. „Zielony kredyt” w wysokości 1,5 mld zł ma pozwolić na oszczędność energii oraz redukcję emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza.

Oczekują poprawy efektywności energetycznej w całej sieci

Właściciel sieci sklepów pozyska z EBI finansowanie w wysokości 1,5 mld zł na wsparcie efektywności energetycznej. Chodzi rzecz jasna o inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w całej sieci. Kredyt z EBI jest ukierunkowany na wspieranie zrównoważonych praktyk. Ma to być zgodne z celami promowania odpowiedzialności środowiskowej i efektywnego gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwach handlowych. Dzięki temu partnerstwu Biedronka zamierza zmniejszyć swój ślad węglowy przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.

Modernizacja sprawi, że sklepy będą nie tylko bardziej przyjazne dla klientów, ale również dla środowiska, dzięki rozwiązaniom technicznym poprawiającym efektywność energetyczną. Chodzi m.in. o takie rozwiązania, jak zamknięte systemy chłodnicze oparte na gazach ziemnych i panele fotowoltaiczne.

Wsparcie efektywności energetycznej i wymierne korzyści społeczne

– Z zadowoleniem podpisujemy umowę z Jeronimo Martins, która jest zgodna z priorytetami UE i Banku dla transformacji energetycznej. Wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów REPowerEU i wspiera cele EBI w zakresie działań na rzecz klimatu. Wierzymy, że ta współpraca będzie miała istotne znaczenie i przyniesie wymierne korzyści społeczne w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zwłaszcza na terenach miejskich – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki umowie z EBI będziemy mogli jeszcze bardziej wzmocnić nasze zaangażowanie w realizację agendy środowiskowej. Biedronka ma znaczące osiągnięcia w tej dziedzinie, a ślad węglowy związany z naszą działalnością zmniejszył się o 30 procent w ciągu ostatnich 6 lat. Naszym celem jest osiągnięcie pełnego zaopatrzenia naszych sklepów i centrów dystrybucyjnych w zieloną energię do 2028 r. Poprzez inwestycje w fotowoltaikę i umowy PPA na energię słoneczną i wiatrową. Do końca 2024 r. wszystkie centra dystrybucyjne i około 2000 sklepów powinno produkować własną energię z fotowoltaiki – podkreślił Luis Araujo, dyrektor generalny Biedronki.

Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w Unii Europejskiej (UE) i 36% emisji gazów cieplarnianych. Tylko 1% budynków w UE jest co roku poddawany renowacji. Biedronka, z udziałem w rynku przekraczającym 27%, będąca właścicielem ok. 3500 sklepów, odegra kluczową rolę w transformacji efektywności energetycznej polskiego sektora detalicznego – wskazał EBI.

Pomoc w transformacji polskiego sektora energetycznego

Przyśpieszenie zielonej transformacji i promowanie inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii jest kluczowym priorytetem planu RePowerEU. To plan promowany i wspierany przez Grupę EBI. W 2022 r. Grupa EBI przeznaczyła globalnie 20,86 mld euro na wsparcie inwestycji w zrównoważoną energię. W Polsce finansowanie to wyniosło 996 mln euro. Jak podał EBI, w latach 2018-2022 na pomoc w transformacji polskiego sektora energetycznego przeznaczono łącznie 3,25 mld euro.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu