gminnych energetyków

Efektywność energetyczna pod okiem gminnych energetyków

W każdej gminie czy mieście znajdują się miejsca, w których należy poprawić efektywność energetyczną, czyli zmniejszyć zużycie energii – zauważa Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (UMWL). Do takich miejsc UMWL zalicza m.in. szkoły, przychodnie, biblioteki, urzędy czy domy kultury.

Dzięki szkoleniom organizowanym przez Regionalne Biuro Energii UMWL, w każdej gminie regionu będzie można znaleźć osobę odpowiedzialną za wsparcie rozwoju efektywności energetycznej.

Szkolenia na gminnych energetyków

Organizujemy szkolenia dla tzw. „energetyków gminnych”, którzy zgłaszani są przez gminy. Ich uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu efektywności energetycznej – informuje Henryk Smolarz, dyrektor Regionalnego Biura Energii (RBE).

Do zadań energetyka będzie należało wspieranie lokalnych przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków finansowych na modernizację energetyczną linii technologicznych, źródeł ciepła, czy montaż odnawialnych źródeł energii (OZE). Zyskają także mieszkańcy, którzy otrzymają wsparcie w zakresie termomodernizacji domów, wymiany źródeł ciepła, a także zasad uzyskania wsparcia finansowego i określenia prognozowanych kosztów inwestycji.

Energetycy gminni będą w stanie rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, a także wskazać możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji – zaznacza Henryk Smolarz, dyrektor RBE.

Szkolenia są nieodpłatne, finansowane w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Środki na ten cel pochodzą z I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Jak zaznacza UMWL, gminni energetycy będą mogli korzystać ze stałego wsparcia ze strony doradców energetycznych działających w strukturach RBE w Lublinie, dlatego urząd marszałkowski zachęca do kontaktu w tej materii.

Na podstawie www.lubelskie.pl

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny